RSS
 

Hermelin Adolf Henryk (1896-1944)

13 lut

Urodził się 8 marca 1896 roku w Warszawie. Gimnazjum ukończył w roku 1915 i wstąpił na studia lekarskie. W roku 1918 wstąpił do Wojska Polskie­go jako ochotnik, brał udział w obronie Lwowa oraz w wojnie radziecko-polskiej. Zwolniony do rezerwy w roku 1921 w stopniu podporucznika. Kontynuował studia i w dniu 16 czerwca 1923 roku uzys­kał dyplom doktora wszechnauk lekarskich na Uniwersytecie War­szawskim. Pracował jako wolontariusz w szpitalu na Czystem i jako lekarz w Sanatorium „Marpe” w Otwocku, dojeżdżając z Warsza­wy. W roku 1935 był przez pewien okres bez posady. Praktykował w Warszawie w chorobach wewnętrznych. Po wybuchu II wojny świato­wej ponownie znalazł się w Armii Polskiej. Wzięty do niewoli na granicy litewskiej, uciekł i powrócił w marcu 1940 roku do Warsza­wy. W czasie okupacji był lekarzem blokowym w getcie. Trudy wojny, ucieczki i nieustająca praca w getcie wyczerpały jego zdrowie. Zmarł po długotrwałej chorobie w styczniu 1944 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Alm. Lek. 1932; 2) Izba Lek. W.-B. teka 72-1373, 239-16f; 3) Echo Otwockie 1927, R. I, Nr 6, s. 9; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Martyrdom, s. 370; 7) Urz. Spis Lek. 1924; 8) Urz. Spis Lek. 1931; 9) Urz. Spis Lek. 1939; 10) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1925, s. 68.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz