RSS
 

Hewelke Otton (1858- 1919)

13 lut

Urodził się 10 marca 1858r. w Pułtusku. Gimnazjum ukończył w Warszawie i wstąpił w 1876 roku na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom lekarza uzyskał w 1881 roku i niebawem mianowany został ordynatorem Kliniki Diagnostycznej. W Klinice pracował przez 4 lata, do 1885r. Wtedy został asystentem na oddziale wewnętrznym Szpitala Dzieciątka Jezus, a w roku 1887 lekarzem miejscowym tego oddziału. W roku 1890 w drodze konkursu otrzymał ordynaturę w Szpitalu św. Rocha w Warszawie, a w roku 1893 został lekarzem naczelnym tego szpitala. Od 1 grudnia 1911 roku do 1914 roku był naczelnym lekarzem Szpitala Wolskiego, następnie przeszedł na to samo stanowisko w Szpitalu dla Zakaźnie Chorych im. św. Stanisława, gdzie pracował do końca życia. Dr Hewelke był członkiem i wieloletnim prezesem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, członkiem Rady Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i członkiem Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Był redaktorem czasopisma Kronika Lekarska i współredaktorem Gazety Lekarskiej. Otwockiem interesował się bardzo żywo. Ogłosił szereg prac o charakterze sanitarno-higienicznym poświęconych otwockiemu uzdrowisku. Zmarł 6 lutego 1919 w Warszawie[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1)Z. Filar, Polski Słownik Biograficzny, 1961, T IX/4, z. 43, s. 494; 2) S. Kośmiński s. 602.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz