RSS
 

Jamiołkowski Konstanty (1895-1940)

13 lut

Urodził się 17 kwietnia 1895 roku w Warszawie. Dyplom doktora wszechnauk le­karskich otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim 8 listopada 1926 roku. Pracował jako lekarz wojskowy. Początkowo był lekarzem 21-go Pułku Piechoty stacjonującego w Warszawie. Praktykował również jako chirurg. Następnie przeniesiony został do 1 Szpitala Okrę­gowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na stanowisko asystenta Oddziału Zakaźnego płk. doc. dr Leona Karwackiego. We wrześniu 1936 roku mianowany został starszym ordynatorem Sana­torium Wojskowego w Otwocku, gdzie mieszkał i pracował do wybuchu wojny. W czasie kampanii wrześniowej dostał się do niewo­li. Zginął w Katyniu[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. Wr-B. teka 362-1502; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Kartoteka Klukowskiego; 4) Rocz. Lek. 1934; 5) Rocz. Lek. 1936; 6) Rocz. Lek. 1938; 7) Urz. Spis Lek. 1931.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz