RSS
 

Jobda Jan (1906 – 1980)

13 lut

Ukończył przed wojną kilkuletnie Kursy Wyższej Rachunkowości dla Buchalterów. W 1929 roku podjął pracę w Zarządzie Miejskim w Otwocku, zostając w 1938 roku kierownikiem Wydziału Finansowego. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu z obozu, w roku 1940 powrócił do Otwocka, gdzie pracował w Magistracie na stanowisku głównego buchaltera miasta (księgowy). Po wyzwoleniu został wybrany w 1944 roku burmistrzem Otwocka i pełnił tę funkcję do roku 1948. W czasie swojej kadencji wszystkie siły oddał organizowaniu życia w mieście i jego niekończącym się potrzebom.

Od 1948 roku do końca życia radny Miejskiej Rady Narodowej, w tym do 1973 roku członek Prezydium. Wieloletni prezes Cechu Rzemiosł Różnych. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Odbudowy Stolicy. Organizator Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie z siedzibą w Otwocku. Współorganizator Spółdzielni Spożywców. Przewodniczący społecznego komitetu budowy Szkoły Podstawowej nr 3 (1947). Przewodniczący Obywatelskiej Komisji Podatkowej (1947-1954). Do 1959 roku prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku. Współzałożyciel Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu warszawskiego i członek jej Zarządu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego i wieloma odznaczeniami wojewódzkimi i lokalnymi.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz