RSS
 

Kalinowski Romuald Włodzimierz Jan (1890-1960)

13 lut

Urodził się 12 stycznia 1890 roku w Warszawie. Studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim odbył w latach 1915-27. W czasie wojny 1920-21 roku służył w Armii Polskiej jako porucznik. Zwolniony z wojska jako inwalida wojenny kontynuował studia. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim 20 czerwca 1927 roku. Pracował w Warszawie w I Klinice Chorób Wewnętrznych u doc. dr Zdzisława Góreckiego jako starszy asystent i praktykował jako inter­nista. W tym czasie był również administratorem Polskiego Archi­wum Medycyny Wewnętrznej. Przez pewien okres czasu był lekarzem Sa­natorium „Lwigród” w Krynicy Zdroju. W roku 1936 został ordynatorem V Oddziału w Sanatorium m.st. Warszawy w Otwocku i zas­tępcą dyrektora. Następnie został mianowany dyrektorem Sana­torium m.st. Warszawy. Prawie do końca życia pracował w otwockich sanatoriach. Zmarł dnia 23 listopada 1960 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 244-2 f.; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Nekrologi w „Życiu Warszawy” Nr 276 z dn. 21 listopada 1961, N 11858 DXXXVIII/475 – 276 z dn. 21 listopada 61, N 11808 DXXXVIII/370 – 276 z dn. 20 listopada 62. N 11928 dz. 38/824 -Nr 277 z dn. 21 listopada 1963, N 11989 d z. 38/1384; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Rocz. Lek. 1933; 7) Ruch Przeciwgruźliczy 1938, R. V, Nr 2, ss. 61-63; 8) Spis Fach. Prac. Sł. Zdr. W-wa, 1961, s. 110; 9) Urz. Spis Lek, 1931; 10) Urz. Spis Lek. 1936.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz