RSS
 

Klajer Rubin Roman (1897-1943?)

13 lut

Urodził się 13 grudnia 1897 roku w Warszawie. Gimnazjum Filologiczne ukończył w roku 1916 w Pułtusku, potem rozpoczął studia lekarskie. W Woj­sku Polskim służył od marca 1919 roku do kwietnia 1921 roku w stop­niu podchorążego. Po zwolnieniu do rezerwy awansowany do stopnia porucznika. Wrócił na studia i w dniu 22 grudnia 1924 roku otrzy­mał dyplom doktora wszechnauk lekarskich. Od roku 1924 do roku 1937 był asystentem Oddziału Chirurgicznego II A, Szpitala na Czystem w Warszawie oraz praktykował w Warszawie. Równocześnie dojeżdżał do Otwocka, gdzie miał prywatny gabinet lekarski. W roku 1935 zawiadomił Izbę Lekarską, że przeprowadził się do Otwocka na okres miesięcy letnich. W październiku 1938 roku przeniósł się na stałe do Otwocka i zamieszkał przy ul. Warszawskiej 35. W okresie oku­pacji powrócił do Warszawy i mieszkał w getcie przy ul. Białej 2. Zginął[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 106-1755, 397-53f.; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Dz. Urz. Izb Lek. 1938; 4) Echo Otwockie 1928; 5) Rocz. Lek. 1936; 6) Rocz. Lek. 1938; 7) Martyrdom, s. 587; 8) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1935, s. 45; 9) Urz. Spis Lek. 1939; 10) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1937, s. 9.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz