RSS
 

Kociszewski Henryk (1921 – 2003)

13 lut

Całe swoje życie spędził w Otwocku, aktywnie uczestnicząc w różnych dziedzinach życia miasta. Przez 45 lat prowadził warsztat stolarski, mieszczący się kolejno przy ul. Dzierżyńskiego (Karczewskiej), Krakowskiej, Zygmunta. Był też jednym z zasłużonych zawodników i działaczy OKS, poczynając od czasów przed II wojną światową do lat siedemdziesiątych. W okresie okupacji niemieckiej przechowywał znaczną część dokumentacji oraz sprzętu sportowego, z którego podczas konspiracyjnych rozgrywek korzystała drużyna piłkarska. Aktywny działacz i członek Zarządu KS „Kolejarz” i OKS „Start” w latach 1960-1978. Przez trzy kadencje radny Miejskiej Rady Narodowej. Aktywnie pracował w Komisji Sportu i Turystyki, wspierając działania kierownictwa PKKFiT w okresie dynamicznego rozwoju otwockiej kultury fizycznej i turystyki. Działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Otwocku, współorganizator Klubu Kultury „Hefajstos”. Specjalizował się w rzemiośle artystycznym, wykonując meble i inne elementy wyposażenia dla obiektów w Otwocku (np. w siedzibie Cechu) oraz innych miejscowościach Polski, a także za granicą. Przez ministra kultury i sztuki wyróżniony honorowym tytułem Mistrza Rzemiosła Artystycznego.

Nauczyciel zawodu dla wielu uczniów, późniejszych rzemieślników. W swoim warsztacie zatrudniał też osoby, które za poglądy lub działalność były szykanowane w okresie PRL. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Honorową Odznaką Rzemiosła, Honorową Odznaką ZS „Start”, Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. W 1974 roku decyzją Miejskiej Rady Narodowej za wybitne osiągnięcia społeczne i zawodowe wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Miasta Otwocka.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz