RSS
 

Kokoszko-Kosowski Michał Dawid (1885-?)

13 lut

Urodził się 16 lipca 1885 roku w Łomży. Studia lekarskie odbył na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Charkowie. Dyplom lekarza uzyskał w listopadzie 1911 roku. W okresie I wojny światowej był ordynatorem Szpitala Polowego Armii Rosyjskiej. Do października 1930 roku przebywał w Związku Radzieckim. Pracował jako asystent Kliniki Chorób Dziecięcych w Moskwie. Opublikował tam pięć prac z zakresu pediatrii. Po powrocie do kraju zamieszkał początkowo w Łodzi  (2 listopada 1930 roku). 22 marca 1931 roku osiedlił się w Otwocku, gdzie został kierownikiem Stacji Opieki nad Dzieckiem TOZ, lekarzem zakładu dla sierot i umysłowo niedorozwiniętych dzieci „Centos” przy ul. Glinieckiej oraz Oddziału Dziecięcego Sanatorium „Brijus”. Ponadto miał rozległą praktykę pediatryczną. W okresie okupacji niemieckiej ukrywał się w Otwocku i jego okolicach pod nazwiskiem Kosowski. Po wojnie był ordynatorem w Dziecięcym Szpitalu Zakaźnym przy ul. Śliskiej[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 106-164, 397-32; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1934; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Rocz. Lek. 1948; 7) Otwock-Uadrowisko Inform. 1935, ss. 4-5; 8) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1937, s. 9;
9) Spis Fach. Prac. Sł. Zdr. 1961; 10) Urz. Spis Lek. 1939; 11) Pol. Alm. Med. 1956.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz