RSS
 

Kozłowski Janusz (1922 – 2005 )

13 lut

Gimnazjum Ukończył w Kutnie, zaś maturę zdał w 1939 roku w stołecznym liceum im. A. Mickiewicza. Jesienią 1939 roku wstąpił do konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski, przemianowanej później na Związek Walki Zbrojnej, a w końcu na AK. W czasie okupacji ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych. Walczył w oddziale kpt. „Żmudzina” (Bolesława Kontryma), przyjmując pseudonim „Pilawa”. Brał udział w wielu akcjach dywersyjnych. W powstaniu warszawskim walczył w batalionie „Odwet”. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Niemczech. Po wyzwoleniu zaciągnął się do dywizji gen. Maczka. Do Polski powrócił w roku 1947 i zamieszkał początkowo w Józefowie, a potem w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej, gdzie mieszkał do roku 1984.
W otwockich ogniskach muzycznych uczył gry na fortepianie, pracował również w domu dziecka. Z wykształcenia był polonistą. Napisał książkę „W baonie ODWET” (1970). Był też poetą i tłumaczem literatury francuskiej. W „Zeszytach Otwockich” publikował prace przyrodnicze, które były pierwszymi tak obfitymi zapisami stanu podotwockiej fauny. Wśród przyrodników znany jest jako współtwórca rezerwatów „Torfy”, o którego utworzenie zabiegał od roku 1972, „Pogorzelski Mszar” i „Świder”.

Pomysłem skutecznie realizowanym przez niego było przekazanie pod opiekę otwockim szkołom powstających w mieście pomników przyrody. Kierował też otwocką grupą Straży Ochrony Przyrody, a także organizował kursy na społecznych strażników przyrody, angażował się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, do reaktywacji którego walnie się przyczynił. Był pionierem ochrony przyrody w Otwocku i okolicach. Jako pierwszy, mimo braku zrozumienia u ówczesnych władz, na szeroką skalę zajął się propagowaniem wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży miasta. Zainteresował też bogactwem przyrodniczym lasów otwockich naukowców z warszawskich ośrodków oraz wojewódzkiego konserwatora przyrody i wespół z nimi przyczynił się do jego zachowania. Ostatnie lata spędził w Sulejówku. Zmarł w styczniu 2005 roku. Kilka miesięcy później jego imię nadano pierwszemu drzewu w „Alei Sosen” przy Urzędzie Miasta w Otwocku.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz