RSS
 

Kremer Gotlib (1889-?)

13 lut

Urodził się 22 listopada 1889 roku w Łodzi. Medycynę studiował w Monachium, Lozannie i Krakowie. Dyplom lekarza uzyskał w roku 1921 na Uniwersytecie Warszawskim. W Otwocku osiedlił się w roku 1921. Był kierownikiem ambulatorium przy Gminie Żydowskiej w Otwocku, a następnie kierownikiem Ośrodka Zdrowia TOZ. Był lekarzem naczel­nym „Zofiówki”. Praktykował w chorobach dziecięcych i wewnętrz­nych. Jako właściciel szeregu nieruchomości w Otwocku, czerpał z nich dochody. Był działaczem społecznym – radnym miasta Otwocka. Opublikował w czasopiśmie „Echo Otwockie” szereg artykułów, w których poruszał sprawy sanitarno-higieniczne Otwocka oraz propagował Otwock jako uzdrowisko w prasie naukowej lekarskiej. W roku 1935 rozpoczął starania w Departamencie Zdrowia przy Rządzie Brytyjskim w Palestynie o zezwolenia na wyjazd do Palestyny.
Dnia 14 listopada 1935 roku został wymeldowany czasowo do Wiednia. Do Polski już nie powrócił. Podano, że wyjechał do Palestyny na stałe[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 105-1938; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1934; 4) Rocz. Lek. 1936; 6) Nowiny Społeczno-Lekarskie 1932, Nr 10; 7) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1925, ss. 68, 70; 8) Otwock-Uzdrowisko Inf. 1935, ss. 4-5; 9) Urz. Spis Lek. 1924; 10) Urz. Spis Lek. 1931; 11) Inf. miejsc. leczn.-klim. 1922, s. 49.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz