RSS
 

Kruszewska Wanda (1897-?)

13 lut

Urodziła się 16 sierpnia 1897 roku w Wołkowysku. Po studiach odbytych w latach 1918-1924 uzyskała dyplom lekarza na Uniwersytecie Warszawskim 1 marca 1924 roku. Pracowała początkowo w Szpitalu Wolskim w Warszawie, a od roku 1927 w Sanatorium Sejmikowym w Otwocku. W okresie pracy w Sanatorium Sejmikowym w Otwocku i Szpitalu Wolskim ogłosiła szereg prac naukowych. W roku 1935 przeniosła się do Brześcia nad Bugiem, gdzie była lekarzem Poradni Przeciwgruź­liczej i sekretarzem Oddziału Towarzystwa Przeciwgruźliczego. W latach 1937-38 pracowała w Sanatorium Kolejowym w Wilkowicach. Przed wojną powróciła do Warszawy i była lekarzem w Poradni Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego.
1 maja 1940 roku podjęła pracę w Sanatorium Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej w Świdrze, gdzie była ordynatorem, a następnie dyrektorem aż do jego likwidacji. Po wojnie pracowała w Sanatorium im. M. Buczka w Otwocku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 394-8; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1948; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Spis Fach. Prac. Sł. Zdr. 1961; 7) Urz. Spis Lek. 1924; 8) Urz. Spis Lek. 1931; 9) Urz. Spis Lek. 1939; 10) Pol. Alm. Med. 1956.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz