RSS
 

Krzyżanowski Stanisław Henryk (1877-1917)

13 lut

Urodził się w roku 1877. Wkrótce po uzyskaniu dyplomu osiadł w Otwocku. Był asystentem Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu św. Ducha w Warszawie, asystentem Sanatorium Geislera w Otwocku oraz kierownikiem prywatnego zakładu leczniczego (sanatorium) w Otwocku. Był jednym z propagatorów leczenia klimatycznego gruźlicy płuc oraz wybitnym działaczem społecznym na terenie Otwocka. Pełnił funkcję przewodniczącego Koła Macierzy Polskiej w Otwocku, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Otwocka i wice-przewodniczącego miejscowej Rady Opiekuńczej. Zmarł 10 listopada 1917 roku w Otwocku na dur plamisty. Po śmierci doktora Krzyżanowskiego, w dowód wdzięczności za pomoc, jaką za życia niósł najuboższym żydowskim mieszkańcom miasta, przedstawiciele otwockiej Gminy Żydowskiej zaproponowali małżonce doktora materialną pomoc przeznaczoną na kształcenie siedmioletniej wówczas córki doktora. Córką dra Krzyżanowskiego była Irena Sendlerowa, która w czasie II wojny światowej uratowała dwa i pół tysiąca dzieci z warszawskiego getta[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Echo Otwockie, 1927, R. I, Nr 5-4, s. 7; 2) Gaz. Lek. 1917, H. 51, Nr 7, s. 88; 3) Pol. Mies. Lek. 1917, R. II, Nr 3, s. 172; 4) Przegl. Lek. 1917, R. 56, Nr 8, s.70; 5) Zdrowie, 1915, R. XXXI, z. 2, ss. 46-55; 6) Zdrowie, R. XXXIII, z. 5, ss. 253-254; 7) „Sanatorium dla Chorych Piersiowych dra Geislera w Otwocku” (broszura), s. 11; 8) Anna Mieszkowska, Matka dzieci holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2004.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz