RSS
 

Lejpuner Icko Izaak (1874-1943?)

13 lut

Urodził się 21 lipca 1874 roku w Suwałkach. Studia lekarskie rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1894­­. Dyplom lekarza uzyskał 22 października 1901 roku. Jako lekarz w Armii Rosyjskiej brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. W roku 1906 powrócił do Warszawy i praktykował w chorobach serca i przemiany materii. W roku 1927 dojeżdżał z Warszawy do Otwocka do pracy w Sanatorium Towarzystwa „Marpe”. Następnie był kierownikiem ambulatorium Gminy Wyznania Mojżeszowego w Warszawie i praktykował w chorobach wewnętrznych. W prasie żydowskiej publikował wiele artykułów z zakresu higieny i oświaty sanitarnej. Prawdopodobnie zginął w getcie warszawskim[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 61-2118, 327-29 f.; 2) Echo Otwockie 1927, R. I, Nr 6, s. 9; 3) Rocz. Lek. 1932; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Urz. Spis Lek. 1924; 7) Urz. Spis Lek, 1931; 8) Urz. Spis Lek. 1939.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz