RSS
 

Lewandowski Mieczysław Jerzy (1908-1943?)

13 lut

Urodził się w osadzie Prączki na Mazowszu 31 marca 1908 roku. Gimnazjum ukończył w roku 1926, po czym wstą­pił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w roku 1932. Dyplom lekarza otrzymał po zdaniu egzaminów 29 marca 1935 roku. Od 10 maja 1935 do 4 lipca 1936 roku odbywał praktykę lekarską w Zakładzie Położniczym ks. Anny Mazowieckiej w Szpi­talu św. Łazarza i św. Rocha w Warszawie. Od czerwca 1936 roku pra­cował jako lekarz w Sanatorium m.st. Warszawy w Otwocku aż do wybuchu wojny. 1 października 1939 roku osiadł w Międzylesiu. Prawdopodobnie zginął w czasie okupacji[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 94-2154, 513-15f.; 2) Jellenta, s. 86; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Uzdr. Otwock Inform. 1937, s. 9; 5) Ruch Przeciwgruźliczy, 1938, R. V, Nr 2, ss. 61-63.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz