RSS
 

Mierosławski Ludwik Ireneusz (1884-1945)

13 lut

Urodził się 15 grudnia 1884 roku. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich uzyskał 5 marca 1912 roku. Początkowo zamieszkał w Warszawie, a następnie w roku 1915 osiadł w Otwocku, z którym związał się do końca życia. Był lekarzem naczelnym Szpitala Powiatowego w Otwocku w latach 1925-1927 i praktykował jako internista. Następnie przez wiele lat był lekarzem miejskim i lekarzem kolejowym. W związku ze swoją pracą miał dochodzenie w sprawie przepisywania nadmiernych dawek morfiny ciężko chorej na gruźlicę kobiecie. Został z tego zarzutu oczyszczony, gdyż Izba nie znalazła w tym nic sprzecznego z etyką lekarską. W roku 1927 został przewodniczącym nowopowstałego oddzia­łu Związku Strzeleckiego w Otwocku. Ponadto był członkiem Zarzą­du Ochotniczej Straży Ogniowej i jej lekarzem, kierownikiem Stacji Meteorologicznej w Otwocku, aktywnym działaczem Zarządu Stowarzyszenia Lekarzy Otwockich, pełniąc funkcje skarbnika. Był również prezesem Stowarzyszenia Spożywczego „Ognisko”. Zmarł 8 stycznia 1945 roku w Otwocku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 99-2518, 232-2, 288-15, 825-399, 825-30 f.; 2) Echo Otwockie, 1927, R. I, Nr 5, s. 11; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1938; 5) Urz. Spis Lek. 1924; 6) Urz. Spis Lek. 1931; 7) Urz. Spis Lek. 1939; 8) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1925, ss. 68, 70, 76, 77, 78,

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz