RSS
 

Minakowski Zbigniew (1910 – 1995)

13 lut

Ukończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – mgr filologii polskiej. Pracę w Otwocku podjął 1 września 1939 roku. Po zamknięciu szkół średnich przez hitlerowców od listopada 1939 do lipca 1944 organizował tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej, udostępniając na zajęcia z narażeniem życia swoje własne mieszkanie. Po wyzwoleniu współorganizował szkolnictwo średnie w Otwocku. Związał się z miejscowym Gimnazjum i Liceum, gdzie pracował do 1970 roku, czyli do przejścia na emeryturę. W tym czasie był dyrektorem i wicedyrektorem szkoły. Pracę nauczycielską kontynuował po przejściu na emeryturę. Był organizatorem ciekawych zajęć pozalekcyjnych, założył Koło Prasowe i Koło Przyjaciół Książki. Był zapalonym turystą – dla młodzieży organizował wakacyjne obozy wędrowne i wycieczki krajowe i zagraniczne.

Od 1939 roku należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zorganizował Komisję Historyczną przy Oddziale ZNP w Otwocku, pełniąc przez kilkanaście lat funkcję przewodniczącego. Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem powstał „Biuletyn Historyczny” dokumentujący dzieje oświaty i ZNP na terenie Otwocka. Był też Przewodniczącym Komisji Kulturalno – Turystycznej przy Zarządzie Oddziału ZNP w Otwocku. Był autorem licznych artykułów na temat oświaty i młodzieży w czasopismach pedagogicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami resortowymi.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz