RSS
 

Mirabel Józef (1900-1942?)

13 lut

Urodził się 21. IV. 1900 roku w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w Warsza­wie w roku 1918. Przez dwa lata studiował filozofię. Po wybuchu wojny z Rosją zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Po wojnie rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył 21 marca 1927 roku uzyskując dyplom doktora wszechnauk lekarskich. Od listopada 1925 roku mieszkał w Otwocku, gdzie zaraz po dyplomie rozpoczął pracę w Uzdrowisku Miejskim dla Chorych Płucnych. Praktykował w chorobach wewnętrznych (płuc i serca). W latach 1931-32 chorował przewlekle (prawdopo­dobnie na gruźlicę) i przez dłuższy czas nie pracował. Po powrocie do pracy nadal był asystentem w Sanatorium m. st. Warszawy w Otwocku. Zaginął w czasie okupacji niemieckiej[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 59-2562, 829-23 f.; 2) C. Jellenta, s. 86; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Martyrdom, s. 420; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Urz. Spis Lek. 1939.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz