RSS
 

Muszkatenblit Maurycy Jerzy vel Jakubowski Jerzy (1887 -1967)

13 lut

Urodził się 13 grudnia 1887 roku w Warszawie. Dyplom lekarza otrzymał na Uniwersytecie Paryskim 22 czerwca 1914 roku. Nostryfikował go w Kijowie w tym samym roku. Do września 1922 roku mieszkał i prak­tykował w Kijowie. Po powrocie do Polski osiadł w Otwocku i pracował na stanowisku kierownika Sanatorium dra Krukowskiego. Zajmował się przede wszystkim chorobami serca. W roku 1930 przeprowadził się do War­szawy, gdzie zajmował się rozległą praktyką prywatną. Dalej jednak współpracował z Sanatorium dra Krukowskiego w Otwocku, gdzie był konsultantem. W związku z lewicowymi poglądami, 6 lipca 1937 roku sędzia okręgowy śledczy Mieczysław Kleinert wszczął przeciwko niemu śledztwo na mocy art. 6 k.p.k. Zarzucał dr Muszkatenblitowi, że na terenie Warszawy do dnia 3 marca 1937 roku wydawał i redagował wspólnie z innymi osobami czasopismo „Dziennik Popularny” oraz jego mutację łódzką i krakowską, czyniąc w ten sposób przygotowania do zmiany ustroju Państwa Polskiego. Po wojnie prof. Jakubowski osiadł w Łodzi, gdzie zorganizował Klinikę Chorób Wewnętrznych. Wykształcił w kardiologii wielu młodych lekarzy[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 57-2642; 2) Alm. Lek. 1932; 3) B. Holub: „75 lat młodości”. Trybuna Ludu Nr 345 z dn. 13 grudnia 1962, Nr 11949 Dz. 38/877 foto; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Rocz. Lek. 1948; 7) Łódzkie Towa­rzystwo Naukowe. Sprawozdanie z czynności i posiedzeń, 1951, R. V, Nr 1/97, ss. 36-39; 8) Pol. Alm. Med. 1956; 9) Urz. Spis Lek. 1924, 10) Urz. Spis Lek. 1939; 11) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1925, ss. 67, 70, 97.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz