RSS
 

Narkiewicz Kazimierz (1888-1944?)

13 lut

Urodził się 11 kwietnia 1888 roku w Jeleniewie na Suwalszczyźnie. Wydział Lekarski Uniwersytetu w Rostowie nad Donem ukończył 29 maja 1918 roku. Od 1 kwietnia 1915 roku służył w wojsku rosyjskim w 71 Dywizji. Od stycznia1917 do grudnia 1920 roku pracował w szpitalu zakaźnym w Wiłkomierzu. W roku 1921 odbywał praktykę w Klinice Chirurgicznej prof. Szramma we Lwowie. Następnie od listopada 1922 roku był lekarzem powiato­wym w Duniłowieżach na wileńszczyźnie, a w roku 1924 lekarzem powia­towym w niedalekiej Wilejce. W latach 1927-1934 pracował jako lekarz urzędowy Ubezpieczalni Społecznej (chirurg) w Garwolinie. 1 stycznia 1935 roku przeniósł się do Białegostoku, gdzie był leka­rzem domowym Ubezpieczalni Społecznej. W latach 1936-38 miesz­kał w Otwocku i dorywczo pracował w Sanatorium Powiatowym. W aktach zacho­wał się wyrok Sądu Dyscyplinarnego Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej z dnia 9 czerwca 1938 roku w sprawie za odmó­wienie natychmiastowej pomocy robotnikowi nazwiskiem Sobota, który uległ wypadkowi przy pracy w dniu 14 listopada 1936 roku. Dr Narkiewicz zażądał legitymacji ubezpieczonego zanim udzielił mu pomocy. Otrzymał upomnienie za formalne podejście do wykonywania czyn­ności zawodowych.
W 1938 roku dr Narkiewicz przeniósł się do Przytyku w pow. Radomskim, gdzie 18 października został kierownikiem Ośrodka Zdrowia. 1 lipca 1939 roku osiedlił się w Błoniu i był lekarzem domowym Ubezpieczalni Społecznej w Żyrardowie. Pracował tam przez całą okupację, aż do 12 kwietnia 1944 roku, kiedy to został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 41-2661 f.; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1938; 5) Urz. Spis Lek. 1924; 6) Urz. Spis Lek. 1931.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz