RSS
 

Otawa-Gutowska-Basińska Dobrosława Zofia (1912-?)

13 lut

Urodziła się 6 listopada 1912 roku we wsi Dmosin, w województwie łódzkim. Studiowała w latach 1930-1933 na Uniwersytecie w Poznaniu, następnie w latach 1933-1936 na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej uczelni 31 października 1936 roku uzyskała dyplom lekarza. Po odbyciu jednorocznego stażu szpitalnego, 15 lutego 1938 roku rozpoczęła pracę lekarza-ordynatora kontraktowego w Sanatorium Wojskowym w Otwocku. W dniu 15 października 1958 roku wstąpiła w związek małżeński w Ewangelickim Wojskowym Kościele Garnizonowym w Warszawie z Kazimierzem Gutowskim. Pracowała również w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Kopernika oraz była kierownikiem Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem w Markach. 1 października 1941 roku wyjechała na dwa lata z Warszawy. Po powrocie praktykowała prywatnie w chorobach dziecięcych i wewnętrznych. Po wojnie znalazła się w Afryce Południowej. Była ordynatorem oddziału gruźliczego Szpitala w mieście George w RPA[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 38-2828, 234-15195, 478-16 f.; 2) Rocz. Lek. 1938; 3) Rocz. Lek. 1948; 4) Spis Fach. Prac. Sł. Zdr. 1961; 5) Dz. Urz. Izb Lek. 1938, R. IX, Nr 9, s. 380.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz