RSS
 

Popławska-Fiedorowicz Halina (1895-1942)

13 lut

Urodziła się 20 sierpnia 1895 roku w Rosji na Kaukazie. Gimnazjum Państwowe ukończyła w roku 1913 w Brześciu nad Bugiem. Studia lekarskie roz­poczęła w roku 1916 w Charkowie. W roku 1921 przyjechała do kraju, gdzie kontynuowała studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Dyplom doktora wszechnauk uzyskała 4 listopada 1925 roku. Pracowa­ła jako asystent w Zakładzie Histologii Uniwersytetu Stefana Batorego i w Poradni Przeciwgruźliczej w Wilnie. Przez jeden rok (1928/29) była asystentką w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Worochcie. Następnie przeniosła się do Otwocka, gdzie listopada 1929 roku rozpoczęła pracę w charakterze asystenta Sanatorium Miejskiego w Otwocku oraz lekarza w Zakładzie Wychowawczym św. Józefa w Otwocku. Dnia 15 listopada 1937 roku przeniosła się do Warszawy a 1 sierpnia 1938 roku osiedliła się na stałe w Zakopanem, gdzie pracowała w Sanatorium SUP. Zginęła rozstrzelana przez Niemców w Zakopanem w roku 1942[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 88-5025; 2) Rocz. Lek. 1936; 3) Rocz. Lek. 1938; 4) Dobrowolska: Gruźlica, 1947, T. XV, Nr 3/4, s. 396; 5) Mater, do bibl. piśm. kobiet pol. (do r. 1929), Lwów, 1934; 6) B. Olszewicz, s. 211; 7) Urz. Spis Lek. 1938; 8) Dz. Urz. Izb Lek. 1938, R. IX, Nr 11, s. 422.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz