RSS
 

Przygoda Władysław (1880-1937)

13 lut

Urodził się 12 grudnia 1880 roku. Dyplom doktora medycyny uzyskał na Uniwersytecie w Monachium w roku 1907. Nostryfikował go na Uniwersytecie w Kazaniu. W latach 1908-1912 pracował w Szpitalu św. Ducha na Oddziale dra Sokołowskiego. W grudniu 1907 roku osiedlił się w Otwocku zajmując się praktyką prywatną na terenie Warszawy i Otwocka w zakresie chorób płuc i laryngologii. Wcielony w 1914 roku do armii rosyjskiej, powrócił w 1919 roku i zgłosił się do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie z bolszewikami, był lekarzem garnizonowym w Białej Podlaskiej. Po wojnie kontynuował działalność w Otwocku. Po śmierci ojca, felczera Józefa Przygody, został właścicielem Sanatorium przeciwgruźliczego dla Żydów i przekształcił go w Zakład Higieniczno-Dietetyczny dla Izraelitów. Od roku 1927 był lekarzem naczelnym Sanatorium „Marpe” i członkiem zarządu Towarzystwa „Marpe”. Był pierwszym lekarzem, który wprowadził w Polsce metodę leczenia gruźlicy przy pomocy sztucznej odmy.
Cały wolny czas poświęcał miastu. Został wybrany do Rady Miejskiej z listy BBWR. Jako radny pilnował, aby nikt nie szkodził drzewostanowi Otwocka. Przeprowadził uchwałę, która głosiła, że można zabudować tylko 2% jednej morgi. Uczestniczył w pracach komisji klimatycznej. Pracował też nad elektryfikacją miasta oraz kolei – aby wyziewy parowozów nie szkodziły chorym na gruźlicę.
W swoim Sanatorium miał także pokoje dla pacjentów ubezpieczalni społecznej, która w 100% pokrywała koszty ich leczenia. Było to wielkie osiągnięcie na owe czasy.
W uznaniu dla niego Rada Miejska w roku 1992 nadała jednej z ulic w Otwocku imię dr Władysława Przygody. Zmarł 17 grudnia 1937 roku w Otwocku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 154-5069; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Dz. Urz. Izb Lek. 1938, R. IX, Nr 6, s. 264; 4) Echo Otwockie, 1927, R. I, Nr 6, str, 9; 5) Kurier Warszawski

1937, R. 117, Nr 347 z dnia 18.XII, s. 10; 6) Medycyna, 1938, R. XIII, Nr 1, s. 37; 7) Martyrdom, s. 437; 8) Nowiny Społ. Lek. 1938. R. XII, Nr 3, s. 50; 9) Rocz. Lek. Nacz. Izby Lek. 1938, s. 935; 10) Urz. Spis Lek. 1924; 11) Urz. Spis Lek. 1931; 12) Otwock-Uzdrowisko Inforn. 1925, ss. 68, 70; 13) Inform. miejsc, leczn.-klim. 1922, s. 49.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz