RSS
 

Rozensztrauch Karol (1908-1943?)

13 lut

Urodził się 22 kwietnia 1908 roku w Warszawie. Gimnazjum ukończył w roku 1925 w Warszawie i wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskie­go. Dyplom lekarza otrzymał 28 maja 1932 roku. Staż dyplomowy odbył w Szpitalu Wolskim. W okresie służby wojskowej pracował przez pół roku w Szpitalu Wojskowym w Brześciu nad Bugiem. Po powrocie do Warszawy odbył staż szpitalny w II Klinice Chorób Chirur­gicznych (wrzesień1933 – styczeń1934) oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Ducha (styczeń-maj 1934). Praktykę lekarską rozpoczął 15 lipca 1934 roku przy ul. Leszno 36 w Warszawie. W latach 1935-38 był ordynatorem Sanatorium dra Przygody w Otwocku. W roku 1939 przeniósł się ponownie do Warszawy, gdzie praktykował przy ul. Pańskiej. W roku 1940 został aresztowany, prawdopodobnie zginął w czasie likwidacji getta warszawskiego[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 29-254; 2) Rocz. Lek. 1936, 3) Rocz. Lek. 1938.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz