RSS
 

Samójłowicz-Salamonowicz Otton (1885-1940)

13 lut

(fot.)

Urodził się 23 marca 1885 roku na Kijowszczyźnie. Wydział medyczny Uniwersytetu w Charkowie ukończył w roku 1910. Pracował jako lekarz rejonowy Guberni Kurskiej. W latach 1914-1917 służył w Armii Rosyj­skiej. W roku 1917 pracował w Komitecie Związku Polaków w Armii Rosyjskiej nad wydzieleniem Polaków z wojska rosyjskiego. W roku 1918 został starszym lekarzem 5-go Pułku Ułanów II Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie. Uciekł z niewoli niemieckiej, do której został wzięty po bitwie kaniowskiej. Wstąpił do POW. We wrześniu 1918 roku został szefem sanitarnym Dywizji gen. L. Żeligowskiego, następnie szefem sanitarnym Dywizji Piechoty Armii Polskiej we Francji. W Wojsku Polskim służył do roku 1923. Jako osadnik wojskowy osiedlił się w Prażanach. Był tam lekarzem praktykiem, wykładowcą w Seminarium Nauczycielskim i Szkole Średniej, lekarzem naczelnym Kasy Chorych, zastępcą lekarza powiatowego, prezesem Banku Spółdzielczego i prezesem Związku Osadników Wojskowych w powiecie Prużańskim.
W roku 1928 ponownie wstąpił do Armii. Pracował w Szefostwie Sanitarnym twierdzy w Brześciu nad Bugiem. W roku 1934 przeszedł w stopniu podpułkownika w stan spoczynku. 2 października tego roku został mianowany burmistrzem Otwocka. Funkcję tę pełnił do 2 lutego 1937 roku. Był prezesem Ligi Morskiej i Kolonial­nej oraz Okręgowego Związku Rezerwistów i Ochotników Straży Pożarnej. W roku 1939 ponownie przeniósł się do Brześcia. Zamordowany w kwietniu lub maju 1940 roku przez NKWD w Charkowie[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Rocz. Lek. 1934; 2) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 4) S. Łoza, s. 649; 5) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1935, s. 9; 6) Urz. Spis Lek. 1924; 7) Urz. Spis Lek. 1939; 8) Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz