RSS
 

Skibiński Stefan Zdzisław (1895-1947)

13 lut

Urodził się 7 stycznia 1895 roku w Hadłowie, pow. Brzesko. Gimnazjum ukończył w Rzeszowie w roku 1913. Medycynę studiował na Uniwersytecie Jagielloń­skim z przerwą na działania wojenne. Służył w Legionie Wschodnim, a później jako ochotnik w Wojsku Polskim. Był ciężko ranny w kręgosłup. Ze względu na stan zdrowia przebywał w sanatoriach przeciwgruźliczych (1925). Dyplom lekarza uzyskał w roku 1928. Specjalizował się we ftyzjologii w Instytucie Carlo Forlaniniego w Rzymie, jako stypendysta Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego. Od roku 1932 do roku 1936 był ordynatorem Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem. W roku 1939 przeniósł się do Otwocka i objął stanowisko wicedyrektora Sanatorium m.st. Warszawy. W mar­cu 1945 roku habilitował się na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. W listopadzie tego samego roku został powołany do objęcia pierwszej w Polsce katedry ftyzjatrii na Uniwersytecie Wrocławskim. Był wybitnym klinicystą i nauczycielem młodych lekarzy. Zmarł 14 listopada 1947 roku we Wrocławiu[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 8-3531, 258-13, 330-20332 f; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1938; 5) Medy­cyna i Przyroda, 1939, R. III, Nr 6, ss. 9-10; 6) Urz. Spis Lek. 1939; 7) S. Łoza, s. 669; 8) 10-lecie medycyny w Polsce Ludowej 1944-1954, s. 607; 9) Pol. Tyg. Lek. 1948, S. III, Nr 45, ss. 1329-1331; 10) Gruźlica, 1947, T. XV, Nr 3/4, ss. 227-234.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz