RSS
 

Śladewski Kazimierz (1932 – 2003)

13 lut

Poeta, autor wierszy, piosenek, fraszek, aforyzmów oraz grafik. Animator życia kulturalnego. Członek Związku Literatów Polskich, Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Pochodził z Kurpiowszczyzny. Od 1962 roku aż do śmierci mieszkał w Otwocku. Utwory Kazimierza Śladewskiego ukazały się w wielu tomikach, publikowanych nie tylko przez znane oficyny (m.in. Wydawnictwo Literackie i Ludową Spółdzielnię Wydawniczą), ale także przez Urząd Miasta Otwocka i w wydaniu bibliofilskim. Zamieszczane były też na łamach „Gazety Otwockiej”. Utwory te dotyczą szerokiej tematyki, m.in. autobiograficznej, religijnej, dziecięcej. Znaczące miejsce w twórczości autora zajmują jednak motywy otwockie. Kazimierz Śladewski swoją wrażliwość, dar obserwacji i refleksji poświęcił „leśnemu miastu”. Opiewał jego przyrodę (zwłaszcza sosny i Świder), charakterystyczne miejsca, codzienne postawy ludzi. Fascynował się jego tradycjami, a jednocześnie z troską myślał o jego inicjatywach kulturalnych, m.in. przez kilka lat prowadził warsztaty literackie w Bibliotece Miejskiej. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in. „Medalem 80-lecia Otwocka” i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz