RSS
 

Śladkowski Zygmunt Antoni (1904-?)

13 lut

Urodził się 22 lipca 1904 roku w Gołonogu w powiecie Będzin. Gimnazjum ukończył w Olkuszu w 1924 roku. Studia lekarskie odbył w Krakowie. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich otrzymał 9 czerwca 1931 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Staż odbył w Klinice Chorób Wewnętrz­nych i w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, następnie pracował w Zakopanem w Sanatorium Akademickim i PDZ. Od czerwca 1935 roku do roku 1939 był asystentem Sanatorium m.st. Warszawy w Otwocku.
W latach 1939-42 pracował w Poradni Przeciwgruźliczej w Warszawie prowadzonej przez Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej. Do roku 1944 był lekarzem naczelnym w Sanatorium w Rudce. W latach 1944-1946 pracował w Radomiu jako ordynator Szpitala i kierownik Poradni Przeciwgruźliczej, a następnie został dyrek­torem Sanatorium w Rudce[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 161-19639, 301-28 f. ; 2) Alm. Lek. 1956 ; 3) Rocz. Lek. 1936 ; 4/ Rocz. Lek. 1938 ; 5) Rocz. Lek. 1948; 6) Spis Fach. Prac. Sł. Zdr. 1961.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz