RSS
 

Stankiewicz-Trybowska Wanda (1897-1971)

13 lut

Urodziła się 11 września 1897 roku w Węgrowie na ziemi siedleckiej. Gimnazjum żeńskie ukończyła w Warszawie. W roku 1916 wstąpiła na studia lekarskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich otrzymała 13 czerwca 1925 roku. Pracowała jako lekarz w Towarzystwie Dobroczynności oraz jako wolontariuszka w Klinice Chorób Wewnętrznych doc. Janowskiego (od 1 VII 1925 do 1 lutego 1928 roku). Od roku 1926 rozpoczęła pracę w Poradni przeciwgruźliczej przy ul. Miodowej 1, którą pełniła do 1 sierpnia 1944 roku początkowo jako lekarz, a następnie kierownik placówki. W roku 1929 została ordynatorem Sanatorium Powiatowego w Otwocku, a następnie ordynatorem Sanatorium Poli­cyjnego Domu Zdrowia w Otwocku. W Sanatorium PDZ pracowała do wybuchu II wojny światowej. W Sanatorium Powiatowym pełniła funkcję ordynatora do 25 kwietnia 1946 roku, następnie została dyrektorem tego zakładu.
W roku 1931 zorganizowała przy ul. Miodowej 23 w Warszawie Stację Odmy Sztucznej Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i kierowała nią do roku 1944. Ponadto prowadziła w Warszawie i w Otwocku rozległą praktykę lekarską. Już w roku 1934 Czesław Wroczyński oceniał wysoko zasługi dr Stankiewicz-Trybowskiej na polu lecznictwa poradnianego. 11 listopada 1937 roku odznaczona została za walkę z gruźlicą złotym krzyżem zasługi. Po zwolnieniu w roku 1952 roku ze stanowiska dyrektora sanatorium , opuściła po 23 la­tach pracy Otwock i przeszła do pracy w lecznictwie otwartym w Warszawie. Była przez wiele lat pracownikiem Centralnej Poradni Przeciwgruźliczej, a następnie do roku 1966 kierownikiem Poradni Dzielnicowej Warszawa-Ochota. 1 maja 1955 odznaczona została odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. Pochłonięta pracą zawodową znajdowała czas na publikacje z zakresu ftyzjatrii. Była propagatorką i świetnym technikiem odmy sztucznej opłucnowej. Była członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) lzba Lek. W.-B. teka 152-22 f.; 2) Rocz. Lek. 1936; 3) Rocz. Lek. 1938; 4) Rocz. Lek. 1948; 5) Pamiętnik Warsz. Tow. P/gruźliczego, Warszawa 1933; 6) Urz. Spis Lek. 1939; 7) Urz. Spis Lek. 1931; 8) Alm. Lek. 1932; 9) Medycyna 1934, R. V, Nr 16, ss. 507-513; 9) Akta personalne Sanat. Przeciwgruźl. im. L. Waryńskiego w Otwocku.

 
1 komentarz

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
  1. ~Joanna

    27 listopada 2015 o 21:01

    Moja prababcia :D. Dziękuję za fajnie napisany tekst.