RSS
 

Świerczyński Maciej (ur. 1922 – 2012)

13 lut

Ukończył prywatne Uzdrowiskowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Otwocku, zdając maturę w roku 1942 na tajnych kompletach prowadzonych przez nauczycieli tej szkoły. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
Rodzina pana Świerczyńskiego jest związana z Otwockiem od roku 1895, kiedy to jego dziadek, aptekarz Franciszek Podolski, osiadł wraz z rodziną w Otwocku i założył pierwszą aptekę – z filią w Karczewie. Rodzina Podolskich wraz z innymi ówczesnymi pionierami włączyła się w twórczą pracę na rzecz tworzenia miasta-uzdrowiska.
Od początku lat dziewięćdziesiątych niestrudzony popularyzator wiedzy o przeszłości Otwocka. Napisał ponad 120 artykułów opublikowanych w „Gazecie Otwockiej”, „Linii Otwockiej” i „Życiu Otwocka”, przedstawiając w nich osoby i wydarzenia ważne dla dziejów miasta-uzdrowiska. Jako świadek i uczestnik lokalnej historii służył bezinteresowną pomocą zarówno wszystkim osobom, jak też instytucjom poszukującym źródłowych informacji o przeszłości miasta. Te wspomnienia i refleksje były wykorzystywane m.in. przez autorów prac magisterskich oraz przy tworzeniu programów radiowych i telewizyjnych, a także filmów dotyczących Otwocka. Zaangażowany był w organizowanie Muzeum Ziemi Otwockiej oraz przygotowywanie niektórych muzealnych ekspozycji. Placówce tej przekazał wiele dokumentów z archiwum swojej rodziny i z własnych zbiorów. Wygłaszał swoje prelekcje (w ramach otwockich spotkań muzealnych), uczestniczył w wielu dyskusjach i spotkaniach dotyczących lokalnej historii i jej dokumentowania, m.in. po ukazaniu się ważnych publikacji książkowych „Czy ja jestem mordercą?” Calka Perechodnika i „Droga lodowa” Stefana Waydenfelda.
Jako krytyczny i wnikliwy obserwator współczesnych przemian wypowiadał się publicznie w sprawach istotnych dla zachowania tożsamości Otwocka m.in. protestując przeciwko wycinaniu drzew w obrębie miasta oraz niszczeniu unikatowych zabytków architektonicznych.
Czynnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Otwocka – był jego wiceprezesem w kadencji 1996-1999 i 1999- 2003.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz