RSS
 

Świszcz Aleksander (1913-?)

13 lut

Był jednym z młodszych lekarzy-stażystów, którzy przewinęli się przez Otwock, a których z obowiązku historycznego wymieniamy. Urodził się w kolonii Podstary Zamość w powiecie zamojskim 22 marca 1913 roku. Studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim odbył w latach 1931-1937. Dyplom lekarza otrzymał 18 maja 1938 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Staż odbywał m.in. w Sanatorium Sejmiku Warszawskiego w Otwocku, następnie po dyplomie przebywał w Jazgarzewie pow. Głogów. W październiku 1938 roku powrócił do Warszawy i pracował jako wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu J.P, oraz jako lekarz szkoły Przyspo­sobienia Hotelarskiego. Był działaczem radykalno-narodowym. Wojnę i oku­pację spędził w Warszawie. W dniu 10 grudnia 1946 roku, Wojskowy Sąd Rejonowy skazał go na 5 lat więzienia za przestępstwo z art. l dekretu o ochronie państwa i art. 191 k.k. Po wyjściu z więzienia pracował jako ordynator Oddziału Wewnętrznego, a następnie dyrektor Szpitala na Woli[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba lek, W.-B. teka 141-412, 304-1, 497,2 f. ; 2) Alm. Med. 1956; 3) Rocz. Lek. 1938; 4) Spis Fach. Prac. Sł. Zdr. 1961.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz