RSS
 

Szylajner vel Schilainer Maksymilian (1888-1943?)

13 lut

Urodził się 7 kwietnia 1888 roku w Baranowiczach. Dyplom doktora medycyny uzys­kał na Uniwersytecie w Saratowie w październiku 1915 roku. Wcześniej, w latach 1912-1913 studiował w Strassburgu. Pracował jako lekarz w Berlinie do roku 1915. W latach 1915-1918 w Szpitalu Dywizyjnym Armii Rosyjskiej. W okresie 1921-1934 był zatrudniony w Klinice Virchowa w Berlinie jako docent oraz jako lekarz na­czelny chirurgicznego ambulatorium „Belle Alliance” w Berlinie. Do kraju powrócił na krótko w roku 1920, a na stałe w roku 1935. Dyplom zalegalizował 6 stycznia 1936 roku w ambasadzie RP w Moskwie. Posiadał dom w Baranowiczach, lecz osiadł początkowo w Warszawie. W roku 1937 zamieszkał w Świdrze, gdzie praktykował w chorobach przemiany materii i był kierownikiem Komitetu Sanitarnego w Świdrze. W roku 1938 przeniósł się ze Świdra do Warszawy. Jak sam podaje, pracował nad wynalazczością w zakresie precyzyjnej aparatury medycznej. Prawdopodobnie zginął w getcie warszawskim[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 164-20411, 321-1, 495-7 f. ; 2) Rocz. Lek. 1938; 3) Dz. Urz. Izb Lek. 1938, R. IX, Nr 11, s. 422; 4) Urz. Spis Lek. 1939.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz