RSS
 

Telatycki Michał (1898-1955)

13 lut

Urodził się l września 1898 roku w Petersburgu. Zdał tam maturę w roku 1916 i wstąpił do Wojskowo-Medycznej Akademii. 1 stycznia 1918 roku przerwał studia i wstąpił ochotniczo do formującego się I Korpusu Dowbora-Muśnickiego, gdzie służył jako podchorąży artylerii. l listopada 1918 roku przyjęty został na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. 11 listopada 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i służył w 8 Pułku Artylerii w Rembertowie. W latach wojny 1919-21 brał czynny udział w walkach na froncie (kampania wo­łyńska i wileńska). Następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich uzyskał 26 października 1925 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Od 6 listopada 1925 do 1 czerwca 1926 roku był młodszym ordynatorem, a pomiędzy 1 czerwca 1926 i 1 maja 1928 roku starszym ordynatorem Szpitala Wojskowego w Rajczy. W roku 1927 odbył trzymiesięczny kurs przeciwgruźliczy w Warszawie. Od 1 maja 1928 roku objął stanowisko starszego ordynatora w Sanatorium Wojskowym w Zakopanem. Delegowany został na okres czterech miesięcy za­granicę do Wiednia, Rzymu, Davos, Paryża i Kopenhagi, gdzie zwiedzał kliniki i sanatoria.
1 października 1931 roku mianowany został komendantem Sanatorium Wojskowego w Rajczy. W dniu 16 lutego 1935 roku przeniesiony został na stanowisko komendanta Sanatorium Wojsko­wego w Otwocku i pozostał na nim do chwili wybuchu wojny. W roku 1938 wybrany na członka tytularnego Unii Międzynarodowej Przeciwgruźliczej. W czasie okupacji pracował w Szpitalu Skarbowców w Warszawie, przy ul. Leszno 2 oraz w Poradni Przeciwgruźliczej. Po wojnie został Naczelnikiem Wydziału Walki z Gruźlicą w Ministerstwie Zdrowia. W grudniu 1947 roku został zastępcą profesora i kierownikiem Kliniki Ftyzjatrycznej, a następnie profesorem nadzwyczajnym Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Zmarł 10 kwietnia 1955 roku w Gdańsku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 503-417, 545-6 f.; 2) Alm. Lek. 1932 ; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1938; 5) Rocz. Lek. 1948; 6) W. Jaroszewicz, Gruźlica. 1955, T. XXIII, Nr 10, ss. 681-692. 7) Polski Związek Przeciwgruźliczy. Dwa lata działalności (1926-1927), Warszawa 1928; 8) Arch. GBL D 1/248; 9) X-lecie Medycyny w Polsce Ludowej 1944-1954, s. 607; l0) Urz. Spis Lek. 1931) 11) Ruch Przeciwgruźliczy, 1938, R. V, Kr 12, s. 252; 12) Gruźlica 1947, T. X, Nr 1, ss. 99-107.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz