RSS
 

Wizel Adam (1864-1929)

13 lut

Urodził się w roku 1864. Dyplom lekarza uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1889, po czym wyjechał na staż specjalizacyjny w zakresie psychiatrii do prof. Charoot do Paryża. Po powrocie do Polski był asystentem Warszawskiego Szpitala Starozakonnych na Czystem w Oddziale Chorób Nerwowych u dr W. Gajkiewicza, a w roku 1895 został kierownikiem Oddziału Psychiatrycznego tego szpitala. Był organizatorem, założycielem i pierwszym kierownikiem naukowym Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Zofiówka” w Otwocku. Od roku 1908 był współwłaścicielem prywatnego zakładu wodoleczniczego dr G. Krukowskiego w Otwocku. Z Otwockiem związany był również jako społecznik, działał jako członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Zainteresowania naukowe dra Wizla były szerokie. Od pierwszych lat swej kariery naukowej interesował się hipnozą i psychoanalizą. Pierwszą pracę opartą na materiale własnym na temat hipnozy ogłosił w roku 1895. Jego pierwsze doniesienia dotyczą zagadnień histerii, agrafii, epilepsji, hemiplegii. Przez szereg lat stosował hipnozę w leczeniu nerwic. W roku 1909 na I Zjeździe Psychiatrów i Neurologów w Warszawie wraz z dr Bornsztajnem przedstawił różnice pomiędzy psychozą maniako-depresyjną i otępieniem starczym.
Był pionierem leczenia psychozy durem i malarią. Wspólnie z dr Prusakiem jako pierwsi opublikowali dodatnie wyniki leczenia paraliżu postę­pującego malarią. Następnie pracował nad leczeniem schizofrenii zimnicą. W ostatnich latach swego życia Wizel skłaniał się ku psychoanalizie. Opublikował w sumie około 40 prac naukowych. Jego oddział szpitalny był szkołą dla wielu młodych psychiatrów i naukowców. Zmarł w roku 1929[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Echo Otwockie, 1927, R. I, Nr 3-4, ss. 4-5; 2) Echo Otwockie 1928, R. II, Nr 4-6, s. 16; 3) Gazeta Lekarska, 1893, T. XIII, Nr 6, ss. 141-146; 4) Martyrdom, s. 74; 5) Urz. Spis Lek. 1924; 6) Warsz. Czas. Lek. 1927, R. IV, Nr 7, ss. 270-275.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz