RSS
 

Wroczyński Kazimierz (1867-1943)

13 lut

Urodził się 17 lutego 1867 roku w Bordziłówce w powiecie konstantynowskim. Studiował w Warszawie w latach 1889-1894. Dyplom lekarza uzyskał na Uniwersytecie w Dorpacie w grudniu 1897 roku. Przez dwa lata kształcił się w Warszawie na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpita­la św. Ducha prowadzonym przez dra Sokołowskiego, pięć miesięcy w Klinice Położniczej prof. Jordana w Krakowie. W latach 1902-1912 praktykował na prowincji w Wielkiej Brzostowicy ziemi Grodzień­skiej. W okresie wojny rosyjsko-japońskiej oraz I wojny światowej służył w Wojsku Rosyjskim. W roku 1915 służył w Związku Ziemskim. W latach 1916-18 w ziemstwie Borysowskiem w Szpitalu Ziem­skim w Łosznicy. W grudniu 1918 roku osiadł w Otwocku.
Od 1 października 1920 do 1 października 1923 roku pracował w Uzdrowisku Miejskim m.st. Warszawy dla Płucnochorych w Otwocku i równocześnie od 1919 roku pełnił funkcję lekarza Szpitala Zakaźnego Powiatowego w Otwocku. Ponadto był w tym czasie lekarzem Powiatowej Kasy Chorych. Od marca 1923 roku pracował w Uzdrowisku Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, później przekształconego w Sanatorium Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej i Komitecie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi. Kiero­wał zakładem leczniczym dla dzieci i młodzieży Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej do lat wojny. Zmarł 27 grudnia 1943 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba lek. W.-B. teka 516-9, 336-46, 822-133, 65-4269 f.; 2) Alm. Lek. 1932. 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1938; 5) Otwook-Uzdrowisko Inform. 1925, ss. 67, 68, 70; 6) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1935, s. 9; 7) Urz. Spis Lek. 1924; 8) Urz. Spis Lek. 1931; 9) Urz. Spis Lek. 1939; 10) Inf. Miejsc. Leczn.-Klim. 1922, s. 49.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz