RSS
 

Wroński Władysław (1861-1911)

13 lut

Urodził się w roku 1861 w Siedlcach i tam ukończył gimnazjum. W roku 1880 wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego i ukończył go w roku 1885. Po rocznych studiach w Pradze i Wiedniu powrócił do kraju i praktykował w ciągu 10 lat na prowincji, w Zawichoście i Nasielsku. W roku 1896 powrócił do Warszawy i przez rok pracował w charakterze asystenta w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Od roku 1897 objął kierownictwo lekarskie Sanatorium dra Geislera w Otwocku. Przeszło trzynaście lat, aż do śmierci, był fachowym kierownikiem sanatorium. Cichy i skromny – jak go określa Sokołowski w swoim wspomnieniu pośmiertnym – posiadał niezwykłe zalety umysłu i serca, gdyż wśród ciężkich warunków jednostajnej i mozolnej praktyki sanatoryjnej, wśród chorych, których większość stanowili nieuleczalni, umiał swoim taktem, cierpliwością i wyrozumiałością zyskać miłość i szacunek tej licznej rzeszy osobników dotkniętych fatalną chorobą, a zjeżdżających do Otwocka nieraz z bardzo odległych stron naszego kraju i sąsiednich pro­wincji. Sam przechodząc w życiu ciężkie koleje, umiał być wyro­zumiałym dla niedoli i cierpień innych. Sanatorium prowadził wzorowo pod względem lekarskim i opracowywał naukowe sprawozdania z przebiegu leczenia i wyników osiąganych w sanatoryjnym leczeniu gruźlicy płuc w Otwocku. Był członkiem korespondentem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego oraz Towarzystwa Higienicznego. Ogło­sił drukiem kilka prac. Zmarł 3 maja 1911 roku w Otwocku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Mies. Terapeut. 1911, R. I, Nr 7, s. 251; 2) Nowiny Lek. 1911, R.- XXIII, Nr 6, s. 382; 3) Pam. Tow. Lek. Warsz. 1911, T. CVII, z. III, s.339; 4) Ga. Lek. 1911, R. 46, Nr 21, s. 559; 5) Med. i Kr. Lek. 1911, R. XLVI, Nr 22, s. 583.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz