RSS
 

Wrzesiński Czesław Bolesław (1903-?)

13 lut

Urodził się 18 grudnia 1903 roku w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim 11 lutego 1936 roku (po odbyciu studiów le­karskich w latach 1923-1931). Dnia 1 kwietnia 1936 roku rozpoczął pracę w Sanatorium Powiatowym w Otwocku, początkowo jako wolontariusz, a od 1 kwietnia 1938 roku jako asystent. Pracował tam również przez okres wojny i okupacji. Po zorganizowaniu Szpitala Powiatowego został ordynatorem Oddziału Chorób Zakaź­nych i Wewnętrznych. W roku 1944 został powołany do służby wojsko­wej w II Armii WP. Po wojnie pozostał w czynnej służbie wojsko­wej. Pracował początkowo w Kaliszu jako internista, a następnie powrócił do Otwocka, gdzie był ordynatorem Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego oraz komendantem Wojskowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Otwocku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 65; 2) Rocz. Lek, 1938; 3) Rocz. Lek. 1948;
4) Pol. Alm. Med. 1956; 5) Urz. Spis Lek, 1939.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz