RSS
 

Wyrożębski Adam (? – 1941)

13 lut

W młodości za zaangażowanie w działalność organizacji wyzwoleńczych zesłany przez władze carskie nad Morze Białe. Po powrocie z zesłania w 1913 roku osiadł w Otwocku. Pracował w dyrekcji kolei. Z ramienia Związku Zawodowego Kolejarzy był założycielem Teatru Ateneum w Warszawie. W Otwocku zaangażował się w działalność społeczną na rzecz rozwoju miasta. Był współzałożycielem miejscowego gimnazjum, jego opiekunem szkolnym z ramienia Magistratu, opiekunem społecznym i radnym. Szczególnie bliskie były mu sprawy dzieci i młodzieży. W 1939 roku znalazł się w Nowogródku, gdzie mieszkała jego córka, Krystyna Lisowska, z mężem i dzieckiem. Po zajęciu Kresów Wschodnich przez armię sowiecką deportowany do Kazachstanu, gdzie zmarł w 1941 roku. Zginęła tam też jego córka, a zięć, otwocczanin, Stefan Lisowski, inżynier leśnik, został zamordowany w Charkowie.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz