RSS
 

Miasto Park Leśny „Śródborów”.

10 kwi

Śródborów powstaje w najidealniejszej ku temu miejscowości, jaką jest Otwock. Na zachodzie miejscowość taka, jak Otwock, obfitująca w drzewa iglaste i grunt piaszczysty na tak znacznych przestrzeniach, uzdrawiająco wpływające na narządy oddechowe i system nerwowy, byłaby już dawno należycie ocenioną przez specjalistów i zamienioną na uzdrowisko podmiejskie w wielkim stylu, na stację klimatyczną pierwszorzędną.
Towarzystwo, realizujące myśl stworzenia miasta – ogrodu, zatrzymało się na miejscowości tuż przy Otwocku zgoła nie przypadkowo, lecz po najdojrzalszym namyśle i gruntownych badaniach właściwości klimatycznych i terenowych wszelkich okolic Warszawy, badaniach uskutecznionych przez specjalistów naszych i obcych, wyszkolonych w tej dziedzinie w Ameryce i Europie Zachodniej.
Miejscowość wybrana okazała się tak dalece odpowiednią dla stworzenia Miasta Parku Leśnego, że nawet bliskość i starego Otwocka, mieściny brudnej i urągającej wielu zasadom higjeny dźwigającej się zresztą ostatnio dzięki wybitnej energji obecnego burmistrza p. nie mogła podziałać odstraszająco.
Zalety wybranej miejscowości zostały zresztą i u nas już dawno przez najwybitniejsze powagi, specjalistów w tej dziedzinie, tak lekarzy jak i architektów, należycie ocenione. Na przeciwległej stronie plantu kolejowego graniczy bezpośrednio z powstającym Śródborowem, urządzona przez urzędników państwowych kolonia Soplicowo, a na tyłach Śródborowa Magistrat m. Warszawy zakupił bezpośrednio przylegające do Śródborowa tereny, pod budowę instytucyj komunalnych.
Śródborów, aczkolwiek w bezpośrednim pobliżu Otwocka, otrzyma w czasie najbliższym własną stację kolejową. Osiedle nowe odpowiadać będzie wszelkim wymaganiom nowoczesnej higjeny i techniki i zbudowane będzie celowo i artystycznie podług ostatnich wzorów Ameryki i Europy Zachodniej. Z planów (sporządzonych przez inż. arch. Zdz. Kalinowskiego), zatwierdzonych przez Ministerstwo Robót Publicznych, widać, iż zamierzenia inicjatorów i kierowników zataczają szerokie kręgi najlepszych wzorów obcych: przewidziane są niezwłoczna budowa fermy mleczarskiej o typie szwajcarskiej, boisk sportowych, założenie rozległych parków, na krańcu osiedla budowa nowoczesnego sanatorjum. (o które taka okolica dawno wzywa!), nie mówiąc już o wydzieleniu placów pod budowę kościoła, szkół i innych instytucji kulturalnych, publicznych.
Śródborów ciągnie się, bezpośrednio przylegając, na przestrzeni przeszło 2-ch kilometrów wzdłuż toru kolejowego, w okolicy pięknej, lesistej, lekko falistej.
W granicach Osiedla bezwzględnie wymaganem będzie od nabywców zachowanie warunków publicznej higjeny miasta wzorowego; nie należy wątpić, że w imieniu dobra ogólnego nabywcy działek i domków chętnie poddadzą się tym wymogom (hipotecznie protokułowanym). Jak się dowiadujemy, Towarzystwo po robotach terenowych przystępuje obecnie do drogowych (główne drogi będą szosowane), do oddzielnego połączenia telefonicznego z Warszawą (tak koniecznego dla prowadzenia robót na miejscu), do założenia instalacji oświetlenia elektrycznego, do budowy kasyna i szeregu domków rozmaitych typów, odpowiadającym nowoczesnym wymaganiom (domków do zamieszkania zimą i latem), oświetlonych elektrycznością, skanalizowanych, z wodociągami i wszelkimi wygodami, okolonych kwietnikami i ogródkami. Domki te już w październiku r. b. będą gotowe i służyć będą jako wzory dla dalszej rozbudowy miasta Parku Leśnego.
Dzięki więc zdrowej inicjatywie założycieli (tak bardzo na czasie) i elergji kierowników przedsiębiorstwa w czasie najbliższym powstanie nowe Osiedle, celowo i artystycznie zbudowane i służyć to będzie za najlepszy dowód, że i my potrafimy pójść śladem kulturalnego Zachodu i że zarzuty co do naszej typowej nieprodukcyjności i braku zdolności organizacyjnych są bezpodstawne.
Że myśl inicjatorów była dobrą, świadczy fakt szybkiej rozprzedaży działek. Jest to prawdopodobnie też skutek niskiej ceny ziemi (łokieć kwadr. wraz z lasem wynosi zaledwie 125 Mkp. Towarzystwo liczy na zyski z budowy domków, z praw handlowych, monopolowych itd.). Na szybką rozprzedaż działek wpływa niezawodnie zresztą fakt realnej wartości ziemi (i lasu), szczególnie wobec spadku waluty; a z drugiej strony ogólne a słuszne przeświadczenie o tym psychologicznym czynniku, jak szybko i niepohamowanie w Osiedlu ceny gruntu pod budowę skaczą w górę. A jak słyszymy, z wczesną wiosną ma zakipić w Nowem Mieście pełne życie.
Zagranicą wszędzie wobec braku przy skupieniach w wielkich miastach warunków higjenicznych z jednej strony i wzrastającej drożyzny – z drugiej, tworzą się kolonje pozamiejskie. U nas niestety eksperymenty te mało się udawały, a to głównie z powodu braku należytej celowości i planowości w założeniu i wykonaniu. Bezwątpienia Śródborów – jak wnioskować należy z założeń – ze względu z jednej strony na bliskość Warszawy (stacja Śródborów w odległości dwóch kilometrów od stacji Otwock a 20 kilku od Warszawy), z którą połączony jest tak szerokim jak i wąskim torem, następnie pod względem zdrowotności i estetyki będzie nowym etapem w racjonalnem odciążeniu i należytej rozbudowie Wielkiej Warszawy.

 

Tygodnik Ilustrowany, Nr 34, rok 1922.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz