RSS
 

10-letni plan budownictwa ulic w Otwocku.

30 kwi

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Otwocku opracował 10-letni plan modernizacji i budowy ulic w mieście w latach 1971-80. Podstawą opracowania tego planu była pełna inwentaryzacja istniejącego stanu posiadania, która wykazała, że na 183 km dróg, na koniec ub. r, ulic z nawierzchnią utwardzoną było 65,5 km (40 proc.), w tym ulic z jezdniami bitumicznymi – 30 km, ulice brukowane i pokryte żużlem ciągną się jeszcze na długości przeszło 18 km.
Nakłady na modernizację i remonty ulic już od szeregu lat w Otwocku stale zwyżkowały. Np. w 5-latce 1961-1965 wydano na te cele 16,2 mln zł, a w ostatnim pięcioleciu – już 32mln.
Realizacja owego 10-letniego planu pochłonie niebagatelne 103 miliony zł przy czym roboty prowadzone będą metodą znacznie efektywniejszą – kompleksowo. Budować się więc będzie nie tylko jezdnie, ale równocześnie z nimi i chodniki, nowoczesne oświetlenie rtęciowe, a także zieleńce i skwery.
Obecnie – nawet na ulicach asfaltowych – zmorą przechodniów są stojące po deszczach i roztopach kałuże. MZDM postanowił definitywnie niedogodność tę zlikwidować poprzez budowę kanałów deszczowych. Ich wykonanie pochłonie 10 mln zł a dokumentacja techniczna kanałów weszła już na rajzbrety projektantów. Pierwsze „wykopki” – niestety bez nich obejść się nie da i w Otwocku! – związane z budową kanałów, rozpoczną się już w 1973 r.
Drugą – obok kompleksowości – cechą charakterystyczną programu otwockiego budownictwa drogowego jest zasada koncentracji robót w określonych rejonach i dzielnicach, co potani roboty, a także uczyni je „bardziej widocznymi”.
I tak np. na pierwszy ogień, w latach 1971-75, pójdzie dzielnica Świder oraz obwodnice miejskie, tworzone dla rozszerzenia i udoskonalenia komunikacji miejskiej.
Plany drogowe Otwocka uwzględniają w sposób zasadniczy ambicje miasta stania się ośrodkiem weekendowo-turystycznym z prawdziwego zdarzenia. Troska o turystę znajduje w owych planach wyraz m.in. w zaplanowaniu ciągów ulicznych a w dzielnicy Świder – w zaplanowaniu parkingów w pobliżu rzeki.
W bieżącej 5-latce na budownictwo drogowe zaplanowano kwotę 50 mln zł, z czego na br. przypada 13 mln zł. W tym roku zamierza się wykonać ponad 4,5 km asfaltowych jezdni oraz położyć prawie 20 tys. m.kw. chodnika.

(jw)
Trybuna Mazowiecka, nr 24, rok 1971.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz