RSS
 

Rosną szeregi partyjne

02 lip

Otwocka organizacja partyjna notuje w okresie minionego półrocza dosyć intensywny rozwój swoich szeregów – przyjęto bez mała drugie tyle kandydatów, co w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Powstały trzy nowe grupy kandydackie we wsi Siwianka, Piwonin i Jatne. Stan tej organizacji liczy aktualnie 3.630 towarzyszy i powiększył się o 163 osoby.

Bardzo pozytywnym zjawiskiem w procesie rozbudowy partii w powiecie otwockim jest zmiana w strukturze socjalnej nowo przyjętych. 60 proc. wśród nich stanowili bowiem robotnicy, 31 proc. – chłopi, a tylko 9 proc. – pracownicy umysłowi. Widać z tego, że terenowe instytucje i POP skoncentrowały się bardziej na klasowym wzmocnieniu swego grona, co było o tyle nie łatwe, iż powiat ten jest skąpo uprzemysłowiony, na wsi zaś liczni chłopi zatrudniają się również poza rolnictwem i objęci są działaniem komórek PZPR w miejscu pracy.
Przyjęci kandydaci partii – to w zdecydowanej większości ludzie dociągający dopiero do trzydziestki lub całkiem młodzi, a wśród nich połowa kobiet. Ów fakt należy zapisać głównie na konto lepszej pracy ideologicznej w organizacjach młodzieżowych, które zarekomendowały do PZPR w półroczu bez mała 30 proc. wszystkich przyjętych kandydatów.
Otwocka organizacja partyjna nie tylko przyjmuje najbardziej wartościowych w swoje szeregi, ale i oczyszcza je ciągle z ludzi niezdyscyplinowanych, biernych, przypadkowych. We wspomnianym okresie 2 osobom odebrano legitymacje w następstwie niewykonywania poleceń partyjnych lub nadużywania alkoholu, 30 osób skreślono z ewidencji na własną prośbę albo w wyniku nieokazywania przez nie zainteresowania życiem partii.

(jw)
Trybuna Mazowiecka, Nr 202, rok 1974.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz