RSS
 

W przededniu Nowego Roku

31 gru

Po latach walk partyjnych – rok 1927 był bodaj pierwszym, w którym wewnętrzna konsolidacja Państwa nareszcie skierowana została na właściwe tory.
Był to okres wytężonej pracy twórczej we wszystkich dziedzinach życia państwowego, szczególnie gospodarstwa krajowego i finansów.
W przeciwieństwie do swych poprzedników, pomajowy rząd Marszałka Piłsudskiego przystąpił energicznie do rozstrzygnięcia tych najważniejszych spraw, które dotąd leżały odłogiem.
Do takich zaliczyć należy rozpisanie na terenie Rzeczypospolitej – wyborów do Rad Miejskich.
Dla samorządu naszego było to wydarzenie pierwszej wagi, gdyż większość społeczeństwa dawno już straciła nadzieję na nowe wybory.
Jak i w wielu innych miastach, Rada Miejska w Otwocku przeżyła sama siebie conajmniej o 5 lat.
Nie dziw, że wybory przeszły burzliwie: zadługo wyczekiwano je, zbyt wiele zgromadziło się żalów i pretensji.
Animozje, zrodzone w poprzednich anormalnych warunkach, przetrwały jednak wybory i stanowią obecnie znaczną przeszkodę w normalnej pracy samorządu.
Dopiero ostatnio poczynione zostały pierwsze kroki w celu złagodzenia wytworzonej sytuacji.
Mamy nadzieję, że pertraktacje, nawiązane pomiędzy stronnikami magistratu a opozycją, doprowadzą wreszcie do zupełnego uzgodnienia poglądów na całokształt potrzeb gospodarki miejskiej i, że nowy 1928 rok zastanie już obywateli otwockich wspólnie pracujących dla ogólnego dobra.

Echo Otwockie, dwutygodnik niezależny, poświęcony sprawom uzdrowiska Otwocka.
24 grudnia 1927 r.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz