RSS
 

Szpital Specjalistyczny MSW

03 sty

Szpital Specjalistyczny MSW, ul. B. Prusa 1/3 (d. Dworska 3)
W latach 1944  – 1947 w przedwojennym pensjonacie „Europa” funkcjonował Wojskowy  Szpital Lotniczy. Posiadał 200 łóżek i oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, okulistyczny, neurologiczny, laryngologiczny i skórno-weneryczny.
W roku 1949 po remoncie i adaptacji, uruchomiono w d. pensjonacie „Europa” i na posesji „Rysinek” przy ul. B. Prusa 6, Szpital Przeciwgruźliczy MBP, następnie po przyłączeniu Szpitala Przeciwgruźliczego MBP z Warszawskiej 5, utworzono Sanatorium Przeciwgruźlicze MSW na 210 łóżek, wyposażone w odpowiednie zaplecze gospodarcze, etaty lekarskie i pielęgniarskie, rentgen, laboratorium bakteriologiczne i analityczne, aptekę i zespół pracowników obsługi.
Od 1959 r. Sanatorium stopniowo modernizowało się i zmieniało profil stosownie do epidemiologii schorzeń układu odcechowanego. Zbudowano trzykondygnacyjne skrzydło przy pawilonie „Europa”, w którym zorganizowano liczący 80 łóżek Oddział Pulmonologiczny z odpowiednim wyposażeniem. Zatrudniono wysoko kwalifikowany personel lekarski i średni zgodnie z potrzebami klinicznymi.
Pod koniec lat 90-tych XX w. szpital miał 122 łóżka na 3 oddziałach, salę intensywnego nadzoru, pracownię bronchofiberskopową i onkologiczną, pracownię diagnostyki laboratoryjnej, pracownię Rtg. i fizykoterapii, pracownię EKG i pracownię testów skórnych. Ogromnym wzięciem cieszą się zajęcia rehabilitacyjne.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz