RSS
 

1916

04 sty

Otwock liczył 7822 mieszkańców[1]
Funkcjonowała jedna szkoła początkowa.
W Otwocku utworzono samodzielną gminę żydowską. Rabinat znajdował się przy ul. Aleksandra (obecnie Kupieckiej).

- 12.01.1916 – Cesarski Urząd Okręgowy Zarządu Cywilnego w Nowo Mińsku skierował list do Doktora Antoniego Michałowskiego, który w październiku 1915 r. zwrócił się w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Otwocka z petycją o podniesienie Otwocka do rangi miasta. W odpowiedzi administracja Cesarska poinformowała Michałowskiego, że argumenty podnoszone w petycji są przekonywujące i że urząd przychyla się do wniosku w sprawie przekształcenia Otwocka w samodzielną jednostkę organizacyjną (foto).[2]

- 16.03.1916 – Ukazało się obwieszczenie Cesarskiego Urzędu Okręgowego Zarządu Cywilnego w Nowo Mińsku informujące, że Otwock został wydzielony z powiatu nowomińskiego i włączony do powiatu warszawskiego.[3]

- 3.05. 1916 – Odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (foto).

- 7.07.1916 – Miały miejsce wybory do Rady Obywatelskiej w Otwocku. Wybory odbyły się w systemie kurialnym, uprawnionych do głosowania było 721 osób.[4] (skład Rady)

-27.07.1916 – Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Obywatelskiej Otwocka. Burmistrzem Otwocka został Witold Kasperowicz. Funkcję pełnił do 4 grudnia 1916 r.

- 30.07.1916 – Po mszy świętej, w Sali widowiskowej Towarzystwa „Spójnia” (foto) odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej.

- 7.08.1916 – Radny Edward Kasperowicz przedstawił podczas posiedzenia Rady Miejskiej dwa projekty herbu miasta. Oba własnego autorstwa. Rada postanowiła, żeby autor sam zadecydował, który z herbów ma zostać wybrany. Wybrany herb wyglądał następująco.[5]

- 10.08.1916 – W myśl porozumienia przedwyborczego radni żydowscy przedstawili kandydatury na stanowisko wiceburmistrza Otwocka: Rada Miasta jednomyślnie wybrała na to stanowisko Maksymiliana Reinera.

- 17.08.1916 W związku z trudną sytuacją aprowizacyjną miasta, Rada Miejska powołała komisję żywnościową i opałową, która zajmowała się rozdziałem artykułów.

- 9.11.1916 – na mocy Rozporządzenia szefa administracji nr 11316655 opublikowanego w Gazecie powiatowej dla powiatu warszawskiego, Otwock uzyskał prawa miejskie.
Tereny, które odtąd miały stanowić miasto, zostały wyłączone z gmin Glinianka, Wiązowna i Otwock. Obszar miasta wynosił 960 mórg, z tego nieużytków 320 mórg, lasów 410 mórg oraz zabudowań i sadów 230 mórg.[6]

- 4.12.1916 – Burmistrzem Otwocka został mianowany Józef Kwieciński. Funkcję pełnił do 23 maja 1917 r.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.34.
[2] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 34.
[3] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 34.
[4] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 35.
[5] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 35.
[6] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 34.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz