RSS
 

1917

08 sty

Otwock liczył 7441 mieszkańców.[1]
Szalała epidemia tyfusu.
W mieście funkcjonowało 157 zakładów handlowych, w tym 135 żydowskich, 21 polskich i 1 niemiecki.[2]

Otwarta została druga szkoła w Otwocku. Była to czterooddziałowa szkoła gminna prowadzona przez Zygmunta Różańskiego.

W dwóch szkołach utrzymywanych z dotacji miejskiej i państwowej uczyło się 130 dzieci.
Funkcjonowały 3 sanatoria: dra Krukowskiego, Przygody i Krzyżanowskiego oraz 22 pensjonaty.

Powołano Żydowskie Stowarzyszenie Kultury.

- 25.02.1917 – Odbyły się wybory według zmienionej ordynacji.[3] (skład)

- 12.04.1917 – Rada Miasta powołała Wydział Klimatyczny. Jego zadaniem było „podniesienie Otwocka jako uzdrowiska do wysokości miejscowości kuracyjnej i utrzymanie go na tym poziomie”. Prezesem Wydziału Klimatycznego wybrano Dra Hipolita Cybulskiego, na wice-prezesa Edwarda Kasperowicza, na sekretarza dra Sienickiego.

-23.05.1917 – Burmistrzem Otwocka został Georg Opitz (powołany na podstawie decyzji naczelnika powiatu warszawskiego). Funkcję pełnił do 12 sierpnia 1917 roku.

-15.06.1917 – W Magistracie uruchomiono filię urzędu pocztowego.

- 13.08.1917 – Burmistrzem Otwocka został Stanisław Wróblewski (powołany na podstawie decyzji naczelnika powiatu warszawskiego). Funkcję pełnił do 26 kwietnia 1919 r.

15.10.1917 – Odbyły się uroczystości w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Rada Miasta odbyła uroczystą sesję. Dokonano wmurowania  kamienia węgielnego pod pomnik Tadeusza Kościuszki na ul. Kościuszki (foto), która do tego momentu nosiła nazwę ulicy Otwockiej.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.34.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.36.
[3] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 35.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz