RSS
 

1919

15 sty

W mieście było 54km dróg w tym tylko 2km brukowanych. Długość chodników wynosiła 4km.
Działało 130 zakładów handlowych i 50 rzemieślniczych[1]. Było 800 bezrobotnych.[2]

– przy ul. Warszawskiej utworzono Gimnazjum Koedukacyjne o profilu humanistycznym. Szkoła prowadzona była przez Polską Macierz Szkolną. Założycielami placówki byli: A. Wyrożębski, J. Gręda i F. Pulwarski. (foto), (artykuł)

– Uruchomiono przy ul. Wiązowskiej (ob. Samorządowa) Szpital Powiatowy w Otwocku. (foto)

- 26.04.1919 – Burmistrzem Otwocka został Izydor Klimontowicza. Funkcję pełnił do 28 kwietnia 1920 r.

11.06.1919 – Powołany został w Otwocku Związek Rzemieślników Niefachowych-Chrześcijan.[3]

- 12.7.1919 Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie elektrowni miejskiej przy ul. Warszawskiej. Inwestycję oddano 1 listopada 1921 r. (foto)

- 31.08.1919 – Odbyły się pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory samorządowe. Na listach wyborczych znalazło się 24 kandydatów, czyli tylu, ilu przypadało na miasto Otwock. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali radnymi. Rada „nienormalnie przedłużyła” swoją kadencję i rozwiązana została dopiero na mocy zarządzenia wojewody warszawskiego w roku 1927. (foto), (skład Rady)[4]

1.10.1919 – uroczyste otwarcie Szkoły Powszechnej nr 2 dla dzieci wyznania mojżeszowego. (foto)


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.47.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 63.
[3] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 273.
[4] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 43.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz