RSS
 

1921

22 sty

- Powstała kolonia urzędnicza „Soplicowo”. Inicjatorem powstania był Edward Kasperowicz [1]Osiedle powstało na planie miasta ogrodu według projektu F. Michalskiego.

- Otwarto żydowską szkołę „Talmud Tora”

21.02.1921 – W związku z brakiem nazw ulic w dzielnicach „Chłopskie na Wiązowskiem i Glinieckiem” Rada Miasta uchwaliła nadać im następujące nazwy:
Chłopskich- Bartosa, Witosa, Chłopska, Zygmunta, Sołtysowska
Akacjowa od Ukazowej – Zygmunta
Wiązowskie – Cegielniana, Teklińska, Piaskowa, Świerkowa, Pałacowa

21.03.1921 – Magistrat uchwalił przystąpienie Otwocka do Polskiego Związku Zdrojowisk, Uzdrowisk i Kąpielisk Morskich.

22.04.1921 – Na podstawie zarządzenia Magistratu odbył się ogólnomiejski przegląd bryczek.

14.07.1921 – Rada Miasta uchwaliła budowę następujących ulic:
- drogi bitej Warszawskiej dł. 302 m i szr. 4 od ul. Granicznej (ob. Geislera) do Kościelnej.
- żwirowanie Alei Kościuszki od Granicznej do Leśnej (6 września Rada Miejska uchwaliła, że prace związane ze żwirowaniem rozciągnięte zostaną także na odcinku od kościelnej do Wiązowskiej oraz na całą ul. Kościelną. Postanowiono również ułożyć wzdłuż tych ulic chodniki)
oraz chodników:
- Warszawska (ob. Armii Krajowej) od Kolejowej do Kruczej szer. 1 m
- Kolejowa od Karczewskiej do Warszawskiej (ob. Armii Krajowej) szer. 1,5m
- Orla od Kolejowej do Bazaru szer. 1 m
- ul. Graniczna (ob. Geislera) od Warszawskiej do Al. Kościuszki. (Ze względu na brak materiałów nie doszło w tym roku do realizacji tej inwestycji)

14.08.1921 – Poświęcona i oddana do użytku została elektrownia miejska przy ulicy Warszawskiej. Po uroczystym poświęceniu odbył się w Magistracie bankiet okolicznościowy. (foto)

10/11.09.1921 – W Otwocku odbył się zjazd burmistrzów. Organizacją zjazdu zajął się powołany przez Radę Miasta Komitet.


[1] „Otwock – uzdrowisko”, Rok I, Nr 3 z 10 lipca 1924 r., ss. 9.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz