RSS
 

1922

25 sty

- Powstało miasto-park leśny Śródborów mający spełniać ideę miasta-ogrodu. Plan sporządził Zdzisław Kalinowski. (zobacz także artykuł)

- Powołano Stowarzyszenie Lekarzy w Otwocku.

- wybudowano 6 kilometrowy odcinek łączący Otwock z szosą lubelską.

- Ksiądz prałat Aleksander Fajecki otworzył w Świdrze Kaplicę. Znajdowała się w willi „Promień” przy ul. Mickiewicza 3. Obecnie na tym miejscu znajduje się kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

1.01.1922 Miasto przejęło na swoje utrzymanie gimnazjum koedukacyjne o profilu humanistycznym prowadzonego wcześniej przez Polską Macierz Szkolną. (foto), (zob. także artykuł)

14.06.1922 – zmarł dr Władysław Czaplicki

14.06. 1924 – Podczas posiedzenia Rady Miasta, przewodniczący zakomunikował, że właściciele posesji przy ul. Kościelnej: Rozenfeld, Perechodnik, Szweniberger, Kacelenbogen – Kamiński, Kowalska i Dr Kremer przekazali nieodpłatnie fragmenty swoich posesji w celu poszerzenia ul. Kościelnej. Rada Miasta jednogłośnie wyraziła podziękowanie wspomnianym właścicielom.

2.07.1922 – Miasto podpisało umowę z inż. Witoldem Strachockim na wykonanie pomiarów miasta. Prace trwały do roku 1931.

23.07.1922 – Na terenie Magistratu przy obecnej ulicy Armii Krajowej odbyła się uroczystość poświęcenia wybudowanej stacji meteorologicznej i wspinalni Straży Ogniowej (foto). Na uroczystość przybyli przedstawiciele okolicznych Straży Ogniowych.

21.08.1922 – Rada Miasta uchwaliła zamknięcie dla ruchu kołowego ulic: Kościelnej i Kościuszki. Wyjątek zrobiono jedynie dla właścicieli posesji. (foto)

21.08.1922 – Rada Miasta zobowiązała Magistrat do zawarcia porozumienia z Dyrekcją Kolejową w sprawie pozyskania terenów wzdłuż torów potrzebnych do wybudowania chodników i skwerów, a także do stworzenia przejścia przez tory na wysokości Ratusza.

20.09.1922- Rada Miasta zatwierdziła umowę kupna placu od Józefa Trzaskowskiego przy obecnej ul. Karczewskiej na potrzeby budowy Szkoły Powszechnej (Szkoła Nr 1).
Rada Miasta zatwierdziła również zakup od pani Pauliny Mermel działki przy ul Karczewskiej 26 (powstanie w tym miejscu remiza strażacka).

20.09.1922 – Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła rozpisać konkurs na godło miasta i uzdrowiska Otwocka.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz