RSS
 

1924

01 lut

Zabrukowano ul. Mlądzką (ob. Żeromskiego) od Warszawskiej do Reymonta. Naprawiono bruk na ul. Warszawskiej. Ułożono chodnik i wybrukowano ul. Reymonta od ul. Mlądzkiej do Wiązowskiej (ob. Samorządowej). Ułożono chodniki i wybrukowano ul. Dworską (ob. Prusa).
Ukończona została budowa dojazdu do stacji i przejazdu pod torami (foto).
Posadzono drzewa ozdobne na ulicach: Al. Kościuszki, Warszawskiej i Kolejowej.

Kurs dorożką w obrębie miasta kosztował 1,50 zł w dzień i 2 zł w nocy.

Frekwencja letników i kuracjuszy wyniosła 11326 osób.

Do Szkoły Powszechnej nr 1 uczęszczało 564 dzieci chrześcijańskich. Do ochronki prowadzonej przez p. W. Bassakównę uczęszczało około 40 dzieci. Szkoła Powszechna Nr 2 dla dzieci żydowskich była wówczas jedyną tego typu placówką w całym powiecie. Uczęszczało do niej 531 uczniów.
W gimnazjum naukę pobierało 250 dzieci. 68% z nich to dzieci miejscowe.[1] (zob. także artykuł)

2.03.1924 – Rada Miasta upoważniła Magistrat do zakupu działki przy ul. Karczewskiej (teren dawnego Domu Towarowego) z przeznaczeniem na budowę miejskiej hali targowej.

1.05.1924 – zmarł dr Józef Marian Geisler. Na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła uczcić pamięć Gislera nadając dotychczasowej ul. Granicznej imię Dra Geislera oraz fundując w kościele tablicę marmurową z inskrypcją: ŚP D-rowi Józefowi Geislerowi [ur., zm.] założycielowi pierwszego sanatorium dla chorych płucnych w Otwocku.

8.06.1924 – ukazał się pierwszy numer prasowy poświęcony miastu – „Otwock – uzdrowisko”. Redaktorem i wydawcą tego dwutygodnika był Edward Kasperowicz. (foto)

29.06.1924 – W Sali Towarzystwa „Spójnia” przy ulicy kościelnej (foto) odbył się koncert arii operowych z udziałem prof. Jodki i p. Jachny.

6.07.1924 – w ogrodzie magistrackim odbyła się zabawa z której dochód przeznaczony był na budowę gmachu dla Szkoły Powszechnej Nr 1. Zabawa trwała do świtu.[2]

13.07.1924 – W lokalu Towarzystwa „Spójnia” odbył się odczyt pt: „Jak zostałem literatem”. Autorem odczytu był Tadeusz Boy Żeleński. (zob. plakat)

27.07.1924 – W ogrodzie p. Lejmana odbyła się Zabawa Kwiatowa przygotowana przez Towarzystwo Przeciwgruźlicze „Brius – Zdrowie”. Wśród atrakcji znalazły się: dziecięca zabawa kostiumowa, kinematograf (pod gołym niebem), tańce na specjalnej estradzie. Dochód z imprezy przeznaczony został na budowę kolejnych pawilonów sanatorium „Brius – Zdrowie” w Otwocku. [3]

1.08.1924 – W pensjonacie „Eugenia” (foto) odbył się wieczór wokalny z udziałem artystów: M. Jachny i M. Perkowicz-Kurzanowskiego.[4]

6.08.1924 przy parafii pod wezwaniem św. Wincentego a’Paulo (foto) powstało Stowarzyszenie Macierzy Polskiej. 23.04.1925 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nową nazwą „Opieka Parafii”

10.08.1924 – W ramach obchodzonego w całym kraju „Tygodnia Strażactwa Polskiego”, wieczorem w teatrze letnim miejskim przy ul. Karczewskiej (prawdopodobnie weranda willi „Casino” (fot.)) odbyło się przedstawienie amatorskie – koncert. Przy okazji zbierano datki na Straż Pożarną. [5]

6.09.1924 – Otwock zakupił od hrabiego Jezierskiego 18 mórg ziemi z przeznaczeniem na park miejski. Park powstał według zatwierdzonego przez Radę Miasta 4.12.1924 r. projektu Wacława Tańskiego. Wybitnego planisty, wykładowcy Wyższej Szkoły Ogrodniczej.

09.1924 – Uczniowie Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego zawiązali Otwocki Klub Sportowy.[6]

22.10.1924 – Miasto rozpoczęło budowę drogi łączącej Otwock z szosą lubelską (dzisiejsze ul.: Samorządowa i Żeromskiego.

7.11.1924 – zmarł dr Hipolit Cybulski


[1] „Otwock – uzdrowisko”, Rok I, Nr 3 z 10 lipca 1924 r., ss. 2-5.
[2] „Otwock – uzdrowisko”, Rok I, Nr 3 z 10 lipca 1924 r., ss. 9.
[3] „Otwock – uzdrowisko”, Rok I, Nr 3 z 10 lipca 1924 r., ss. 12.
[4] „Otwock – uzdrowisko”, Rok I, Nr 3 z 10 lipca 1924 r., ss. 12.
[5] „Otwock – uzdrowisko”, Rok I, Nr 3 z 10 lipca 1924 r., ss. 10-11.
[6] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 12.

 
1 komentarz

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
  1. ~Jakub

    1 lutego 2016 o 21:07

    Na fotografii Otwockiego Klubu Sportowego jest mój dziadek Helek. Jednak fotografia pochodzi z zaraz po wojnie.