RSS
 

1927

12 lut

Liczba mieszkańców stałych wynosiła 11350. Liczba letników i kuracjuszy 16177.

Do dwóch otwockich Szkół Powszechnych uczęszczało 1302 uczniów, z czego do SP Nr 1 dla dzieci chrześcijańskich – 588 i do SP nr 2 dla dzieci żydowskich 714. Do gimnazjum miejskiego uczęszczało 144 uczniów.

Liczba urodzeń w Otwocku wyniosła 224, zgonów 328.

Oddano do użytku nowy gmach administracyjno – mieszkalny na terenie Magistratu (ob. budynek B”). Jednocześnie rozpoczęto przebudowę budynku samego magistratu (foto).

Trwała budowa „zakładu kąpielowego” (Kasyna) (foto) w parku. Firma Ulen&Co. podniosła kosztorys ze 100.000 dolarów na 169.000 dolarów. Magistrat wniósł w tej sprawie protest. Władze miasta czyniły jednocześnie starania u „odnośnych władz” o zezwolenie na uruchomienie domu gry w Kasynie.

Do Otwocka przybyła wycieczka Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego.

Wybrukowano ulice: Mickiewicza (ob. Kopernika), Szopena, Parkową (ob. Filipowicza), Hożą (w tym czasie ulica Hoża była jedynie na odcinku od ul. Andriollego do ob. ulicy Armii Krajowej), Staszyca od Kolejowej (ob. Powstańców Warszawy) do ul. Krzywej (obecnie nieistniejącej), Słowackiego i częściowo Karczewską.

Ułożono chodniki na ul Mickiewicza (ob. Kopernika), Szopena, Hożej, i Słowackiego.

Liczba abonentów elektrowni miejskiej wynosiła 965. Liczba latarni ulicznych – 252.

Hr. Władysław Jezierski, właściciel dóbr otwockich rozparcelował część swojego majątku położonego na terenie miasta. Były to działki położone na terenie pomiędzy: drogą Karczew – Jabłonna (ob. Narutowicza) od wschodu, drogą Torfianką (ul. Andriollego) od południa, ul. Parkową (ob. Filipowicza) i Wólczyńską (ob. Pułaskiego) od zachodu i Lubelską (ob. Poniatowskiego) od północy.
Władysław Jezierski przekazał miastu, w formie darowizny wszystkie ulice i place położone na tym terenie.

Trwała budowa Sanatorium Sejmikowego im. St. Okulicza przy obecnej ulicy Samorządowej.

Kurs dorożką w obrębie Otwocka kosztował 1.5 zł, jedna godzina – 3 zł. (dorożki foto)

Powstał Otwocki Oddział Związku Strzeleckiego. Pierwszym przewodniczącym został dr Ludwik Mierosławski.

Powstały rok wcześniej teatr amatorski przy gimnazjum miejskim wystawił Consilium facultatis Aleksandra Fredry oraz Kalosze Józefa Korzeniowskiego.

1.03.1927 – Przy ulicy Moniuszki otwarto Policyjny Dom Zdrowia. Sanatorium mieściło się w trzech drewnianych budynkach.

20.02.1927 – Odbyło się zebranie właścicieli nieruchomości w Otwocku.

04.1927 – Do Otwocka na wizytację przyjechał Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski. W czasie swojego pobytu zwiedził buro Magistratu, pensjonat Gurewicza, Policyjny Dom Zdrowia oraz niektóre dzielnice miasta. Minister badał stan sanitarny miasta i wydawał się być zadowolony z wizytacji.

19.06.1927 – W Otwocku odbyło się Święto Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego (foto)

21.06.1927 – Pod Otwockiem doszło do katastrofy lotniczej.

26.06.1927 – Wybory samorządowe (skład). Pierwsze posiedzenie 10.08.1927

15.09.1927 – ukazał się pierwszy numer  dwutygodnika „Echo Otwocka”. Pismo ukazywało się do 25 stycznia 1928 r. (foto)

17.09.1927 – w cukierni pana Łopaty przy ul. Warszawskiej odbył się benefis kierownika dancingów N. Wecera.

26.09.1927 – ukazał się dodatek do Echa Otwocka w języku jidysz pod nazwą: Otwocker Echo (foto).

16.10.1927 r. dr Gerszon Lewin wygłosił w Otwocku odczyt p.t.: „Czy gruźlica jest uleczalną”.

16.10.1927 – Wicewojewoda Warszawski dokonał lustracji miasta. Zwiedził Policyjny Dom Zdrowia, Szpital Powiatowy, budowane Sanatorium im. St. Okulicza, niektóre pensjonaty, park miejski i biura magistratu.

3.11.1927 – Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu komisji do przeprowadzenia kolejki elektrycznej. Zgłoszono również wniosek o uruchomienie linii tramwajowej. Trasa tramwajowa miała łączyć najważniejsze ośrodki miasta: sąd, rzeźnię, dworzec, bazar, szkołę i park. Rada poleciła następnie aby trasa została przeprowadzona w taki sposób, żeby połączyć wszystkie dzielnice miasta a w szczególności sanatoria i większe pensjonaty.

3.11.1927 – Rada Miasta uchwaliła przekazać posesję przy ul. Karczewskiej 26, gdzie funkcjonował teatr letni Towarzystwu Straży Ogniowej Ochotniczej w Otwocku (foto). Powstanie tu w przyszłości remiza.

11.11.1927 – Z okazji 9 rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się w lokalu Towarzystwa „Spójnia” przy ul. Kościelnej (foto) akademia przygotowana przez dyrektora gimnazjum pana Izdebskiego. Po wygłoszonych referatach, zebrani wysłuchali występów artystów warszawskich oraz amatorów (m.in. p. Grenda). Akademia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.

20.11.1927 – W Otwocku zmarł Hirsz Dawid Nonberg, pisarz, publicysta, działacz społeczny i polityczny żydowskiego pochodzenia, poseł na Sejm Ustawodawczy w II RP

21.11.1927 – Kuratorium Okręgowe Szkolnictwa Warszawskiego zawiadomił Magistrat o nadaniu nowo wybudowanej Szkole Powszechnej (foto) (Sz.P. na 1 przy ob. ulicy Karczewskiej) imię Władysława Reymonta.

4.12.1927 – Odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Otwocku. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Do Zarządu weszli: dr Wroczyński (prezes), dr Kremer (wiceprezes), Kasperowicz, Badjor, inż. Skotnicki (sekretarz), Gadomski, dr Gelbard, Szwajcer i Migdalski.

12.1927 – W grudniu, w Sali cukierni p. Łopaty odbyło się spotkanie z Izaakiem Grünbaumem – żydowskim działaczem syjonistycznym. Grünbaum  był poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm I, II i III kadencji II RP. W 1932 wyjechał na stałe do Palestyny. 14 maja 1948 znalazł się wśród sygnatariuszy deklaracji o powołaniu państwa Izrael. 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz