RSS
 

1928

15 lut

Przy ul. Warszawskiej, naprzeciwko Magistratu, na posesji Szlamy i Chawy Goldbergów wybudowano gminną synagogę (zobacz projekt). Autorem projektu była Eugenia Jabłońska. Była to budowla klasycystyczna, murowana i tynkowana, parterowa.
W tym samym roku zatwierdzono projekt budowy kolejnej synagogi gminnej na posesji Miłki Weinberg na rogu ulic: Reymonta i Żeromskiego (zobacz projekt).

Zakończono brukowanie ulic: Słowackiego i Bazarowej

Przy ul. Sowińskiego powstała Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kaplica powstała z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, które prowadziły w tym miejscu Dom Małego Dziecka. W toku 1982 erygowana została parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

– Przy ulicy Czaplickiego wybudowano willę „Racówka”, w której od roku 1936 mieścił się Sąd Grodzki (fot.).

Powstała sekcja lekkoatletyczna Otwockiego Klubu Sportowego.[1]

Hrabia Władysław Jezierski przekazał na rzecz miasta pięciomorgową działkę z przeznaczeniem na budowę stadionu miejskiego.

Pomiędzy Otwockiem a Warszawą kursowały trzy autobusy.

Władze Otwocka przekazały zasiłek w wysokości 500 zł. dla powodzian w Karczewie.

Przy rzeźni miejskiej, mieszczącej się przy ul. Samorządowej funkcjonowała poradnia dla zwierząt domowych.

20.03.1928 – Rada Miasta podjęła uchwałę upoważniającą Magistrat do zaciągnięcia pożyczek na budowę boiska miejskiego (stadionu), na budowę ul. Reymonta, na wyposażenie „Kasyna”, zakup placów i budowę domu dla pracowników magistratu i nauczycieli.

8.02.1928 – Komisja sanitarna Rady Miasta przedstawiła wyniki lustracji lokali mieszkalnych w Mieście. Na 740 skontrolowanych lokali, 74 nie nadawała się do mieszkania ze względu na zły stan budynków lub ze względów sanitarnych.

1.04.1928 – Magistrat przejął na okres próbny (jeden rok) administrowanie Szpitalem Powiatowym, który mieścił się przy ul. Samorządowej (fot.).

17.04.1928 – oddano do użytku nowy gmach siedmiooddziałowej Szkoły Powszechnej nr 1. Im. Władysława Reymonta. (fot.)

29.05.1928 – Rada Miasta zobowiązała Magistrat do zaciągnięcia pożyczki w celu budowy remizy strażackiej przy ul. Karczewskiej.

1.08.1928 – Wiceburmistrz Otwocka Wolfgang Jabłoński, ze względu na zły stan zdrowia przestał pełnić swoją funkcję. W wyniku głosowania, na nowego zastępcę Rada Miasta wybrała Maksymiliana Reinera. Jabłoński zmarł przed 11 października 1928 r.

29.10.1928 – Oddano do użytku przebudowany gmach Magistratu Otwockiego (fot.).

25.10. 1928 – Starosta Warszawski pisemnie zaproponował Magistratowi rozszerzenie granic Otwocka o osiedle „Kresy” należące do gm. Karczew oraz tereny wsi Świdry. Rada Miasta odrzuciła tę propozycję, wskazując na fakt, że tereny te posiadają zupełnie inny charakter i warunki klimatyczne. Rada Miasta podjęła uchwałę aby Magistrat czynił zabiegi u „odnośnych władz” o przyłączenie do miasta i uzdrowiska terenów leżących na wschód [Soplicowo i Śródborów].

30.10.1928 –  Z okazji zbliżających się 11 listopada uroczystości 10-lecia niepodległości Polski, Rada Miasta uchwaliła przyznać Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela miasta i uzdrowiska Otwocka.
W tym czasie powstał Społeczny komitet, który podjął uchwałę o budowie w Otwocku pomnika Józefa Piłsudskiego. Ponadto Komitet uchwalił nazwanie drugiego gmachu publicznej szkoły powszechnej w Otwocku imieniem Marszałka Piłsudskiego (inwestycja ta zrealizowana zostanie dopiero pod koniec lat 30 – Szkoła Powszechna nr 4 przy ul. Szkolnej).

12.1928 – w pierwszych dniach grudnia doszło do dużego pożaru przy ciasno zabudowanej ulicy Świderskiej.


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 12.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz